Rádi Vás inspirujeme k rovnému přístupu žen a mužů v zaměstnání

V AJ Produkty aktivně pracujeme na tom, abychom byli firmou, kde každý dostává stejné příležitosti k profesnímu růstu. Proto se nadšeně připojujeme k oslavám Mezinárodního dne žen a boje za rovné postavení žen a mužů, jehož tématem v roce 2021 jsou právě „Ženy ve vedení“. Z tohoto důvodu jsme oslovili některé z našich manažerek, aby se podělily o své názory na svou vedoucí roli. Doufáme, že tím budou inspirovat další následovatelky.

 

Nejprve pár otázek Heleně Christensenové, Global HR manažerce v AJ Produkty.

 

Jak je to s rovností žen a mužů v AJ Produkty?
– Řekla bych, že dobře, je to problematika, na kterou se dost zaměřujeme. Máme jasnou politiku a aktivně pracujeme na tom, abychom byli otevřeným, inkluzivním a rovnoprávným pracovištěm, kde všichni dostávají stejné příležitosti. A protože rádi přijímáme zaměstnance interně, povzbuzujeme všechny, aby se nebáli zaujmout svou pozici a přijali nabízené výzvy. Pokud jde o podíl žen manažerek, snažíme se zlepšit dosavadní nepoměr, i když je stále na čem pracovat.


Zaměstnáváme ženy na základě kvót?
– Všechny nábory se provádějí na základě zkušeností, osobnostního profilu a znalostí uchazeče. Pokud bychom se však měli rozhodovat mezi ženou a mužem s naprosto stejnou kvalifikací, pravděpodobně bychom volili ženu, právě kvůli tomu, abychom vyrovnali poměr žen a mužů v manažerských pozicích.


Proč je rovnováha tolik podstatná?
– Domníváme se, že vyrovnaný poměr žen a mužů ve vedoucích pozicích navozuje lepší pracovní klima, což má za následek vyšší pohodu a efektivitu. Rovnocenná společnost však není jen o počtu žen a mužů, ale také o vytváření inkluzivní a pozitivní firemní kultury – a to je něco, co se AJ Produkty skutečně snažíme vytvářet!


Ještě něco důležitého?
– Chceme usnadnit našim zaměstnancům skloubení pracovního a rodinného života – a zejména podpořit vyrovnaný přístup k rodičovské dovolené. Čím více otců převezme svou část odpovědnosti, tím snadnější bude pro ženy ucházet se o práci za rovných podmínek. Z dlouhodobého hlediska to, doufejme, povede k vytvoření takové kultury ve společnosti, kde otázka pohlaví a genderové vyrovnanosti už ani nebude na pořadu dne.


Je potřeba slavit Mezinárodní den žen?
– Rozhodně! Je to připomínka toho, jak moc se lidé v předchozích generacích snažili vybojovat věci, které dnes považujeme za samozřejmé. Je to například možnost volit a  právě možnost získat práci. Nesmíme zapomínat, nakolik se obětovali, protože i my stále máme před sebou dlouhou cestu.
 

Pár slov pro inspiraci

Annika Petersson
Manažerka prodeje, Švédsko
”Spokojenost v práci přináší úspěch”
Jednou z nejdůležitějších věcí, která se děje na našem pracovišti, je mít šťastný a pestrý každodenní pracovní rytmus, který si užíváte se svými kolegy, pak se dostaví i výsledky.

 

Sofia Andersson
Manažerka logistiky, Švédsko
”Nebojte se zaujmout svou pozici a důvěřovat si.”
Myslím, že se musíte odvážit přijmout svou roli bez ohledu na to, jaké to bude. V mé vedoucí úloze chápu jako jednu z nejdůležitějších věcí schopnost přimět ostatní, aby se odvážili v klidu usednout a začali si věřit, aby mohli růst jako lidé.

 

Louise Stierna
Ředitelka produkčního oddělení, Švédsko
”Pro mě je vedení lidí o týmové práci a dosahování našich společných cílů.”
Myslím, že je to o práci v týmu, kde já jako leader pomáhám každému být co nejlepší, najít uspokojení a týmového ducha. Abychom společně mohli být silní a usilovali o dosažení nových cílů.

 

Pia Hallqvist
Range manažerka, Švédsko
„Odvaha k výzvě a být sám sebou“
Postavte se za to, čemu věříte při své práci ve vedení a nepředstírejte, že zapadáte. Ukažte své skutečné já a urazíte dlouhou cestu.

 

Helena Christensen
Global HR manažerka, Švédsko
„Jsem přesvědčena, že firmy, kde působí ženy ve vedoucích pozicích, nejen že vykazují lepší výsledky, ale poskytují příjemnější pracovní prostředí“
Tam, kde existuje pracovní kultura s rovnými podmínkami pro každého, se vytváří jistota, že zaměstnanci mají příležitost k profesnímu růstu a rozvoji. Když dobře nakombinujeme poměr žen i mužů ve vyšších pozicích, využijeme tím všech perspektiv a to nás jako firmu obohacuje.

 

Paula Edebalk
Brand manažerka, Švédsko
”Ať s titulem nebo bez něj, je to o budování vztahu se všemi, na základě vzájemné důvěry, závazku a vize.”
Věřím ve spolupráci na horizontální úrovni, která podle mého názoru poskytuje více prostoru a příležitostí pro mé spolupracovníky. Aby byli schopni uplatnit veškeré své odborné znalosti a zkušenosti v odpovědi na výzvy, kterým společnost čelí.

 

Zane Bekere
Generální ředitelka, Lotyšsko
”Buďte zapálení pro to, co děláte”
Rozpoznejte talenty a pomozte jim rozvinout jejich zápal a dovednosti, buďte laskaví a podněcujte harmonii v každém kroku pracovního procesu.

 

Johanna Kemppainen
Generální ředitelka, Finsko
”Nemůžete pokaždé vyhrát, ale vždy se můžete zlepšit”
Při každém směřování k cíli je důležité si udržet zvědavost a otevřenou mysl vůči novým řešením. Tím, že usilujeme o neustálé zlepšování, se společně neustále zlepšujeme. Včetně toho, že i chyby jsou povoleny – pokud se z nich poučíme.

 

Nicole Hartmann
Generální ředitelka, Německo a Rakousko
„Věřte si, že dosáhnete svého cíle“
Úspěch přichází, když máte vizi a soustřeďíte se na své cíle s vášní. Když jste si jisti, že dosáhnete svých cílů a zároveň inspirujete ostatní, aby vás následovali. Když jste dostatečně chytří, abyste se nebáli neúspěchu, a dostatečně moudří, abyste se poučili z vlastních chyb. Jako žena můžete být úspěsná, máte-li sebevědomí, pak skutečně můžete dosáhnout, čehokoliv chcete. Stačí mít vizi a znát cestu. Tou musíte jako správný leader nejdříve projít sami a pak ji ukázat ostatním. Vždy však buďte sami sebou a chovejte se ke svému týmu laskavě a s respektem, aby z něho vzešlo to nejlepší. Správný manažer není nic bez dobrého týmu.

 

Anna Sköld
Obchodní manažerka, Norsko
”Ve všem, co děláte – vždy buďte tou nejlepší verzí sebe sama”
Jediným, kým jste, jste právě vy! Originál je vždy lepší než kopie, takže zjistěte, kdo jste a postavte se za to. Zaměřte se na to nejlepší v každém členu vašeho týmu a vytvořte tak harmonickou atmosféru, kde se všichni pohání navzájem, pomáhají si a míří stejným směrem – vpřed!

 

Anne Ahlmann
Manažerka zákaznického servisu, Dánsko
„Otevřenost vytváří důvěru“
Věřím, že šťastné a motivované zaměstnance si vychováte tak, pokud jste jako vedoucí dobrý v komunikaci a informování, ale zároveň jim nasloucháte a necháte si vyložit jejich nápady. Jde zkrátka o pracovní prostředí, které se vyznačuje důvěrou, kde se nebojíte říct svůj názor.

 

Mette Thorud
Vedoucí zákaznického servisu, Norsko
”Vřelá organizační kultura založená na rozmanitosti nám pomáhá dosáhnout cílů”
Pro mě je důležité, aby všichni lidé měli respekt a poslouchali jeden druhého. Všechno to začíná u dobré kultury – zajistíme-li ji, můžeme udělat všechno!

 

Christina Christensen
Marketingová manažerka, Dánsko
”Jsi mocnější, než tušíš”
Nic není nemožné! Nezáleží na tom, jakým výzvám musíte jako vedoucí čelit. Důležité je udržet si důvěru v sebe sama a stát si za tím, kým jste!