Udržitelnost

Politika udržitelnosti s vysokými ambicemi 

Naše práce v oblasti trvale udržitelného rozvoje vychází z Cílů udržitelného rozvoje OSN, ovlivňuje všechny části našeho podnikání a neustále pokračuje. Zaměřujeme se na bezpečnost, pohodu a rozvoj našich zaměstnanců, dopad životního cyklu našich výrobků na životní prostředí a chování našich dodavatelů. Důležitá je pro nás také celková etika podnikání, společenská zodpovědnost a snižování uhlíkové stopy. Výsledky našeho snažení zveřejňujeme každý rok ve Zprávě o udržitelnosti, kterou vám níže nabízíme k přečtení a ke stažení.

 
Dokument ke stažení: Zpráva o udržitelnosti