Lepší pracovní prostředí pro vás - pracujeme na tom

Poptávka po udržitelných řešeních interiérů roste, stejně jako potřeba rozumně využívat zdroje a zlepšovat životní pohodu. Naším cílem je nabízet výrobky, které jsou odolné, modernizovatelné a recyklovatelné, a zároveň vytvářet udržitelné dodavatelské řetězce a snižovat množství odpadu.

Pro nás je přirozenou cestou vpřed myslet udržitelně v každém ohledu - vytvářet lepší pracovní prostředí, kde se zaměstnancům daří, v zájmu planety i finanční udržitelnosti.
Byggvarubedömmningen

Svanen

möbelfakta

Příklady našich aktivit v oblasti udržitelnosti:

  • Výpočet uhlíkové stopy podle protokolu o skleníkových plynech.
  • Přechod všech našich služebních vozů ve Švédsku na elektrické nebo hybridní modely.
  • Investice do solárních panelů pro vlastní výrobu elektřiny.
  • Ekologická certifikace a hodnocení životního cyklu našich výrobků.
  • Spuštění portálu o materiálech.
  • Zefektivnění dodavatelů pro lepší řízení zdrojů.
  • Zajištění toho, aby se o volná místa ucházeli a byli na ně jmenováni muži i ženy.
  • Provádění každoročních průzkumů mezi zaměstnanci.

U obalů, elektronických výrobků a baterií uplatňujeme odpovědnost výrobce. Základní myšlenkou odpovědnosti výrobce je snížit množství odpadu a zajistit, aby byl vzniklý odpad recyklován a použit pro nové výrobky. Naší povinností jako společnosti je přispět k dosažení recyklačních cílů a zajistit, aby obaly, elektronické výrobky a baterie, které uvádíme na trh, mohly být sbírány a recyklovány. Společnost AJ Produkty ve Švédsku je napojena na sběrné systémy FTI a El-Kretsen.