Udržitelnost v sociální oblasti

Žena sedící u notebooku

Cítit se v práci dobře

Chceme, aby společnost AJ Produkty byla otevřeným, inkluzivním a rovným pracovištěm. Firemní kultura, kterou jsme v průběhu času vybudovali, byla vždy naší důležitou součástí. Naši snahu být a jednat určitým způsobem dobře vystihují naše čtyři hodnoty: citlivý, znalý, chytrý a vstřícný. Řídí naši práci a ovlivňují rozhodování na všech úrovních organizace. 
 
Naši lidé jsou důležitou součástí kultury. Abychom zajistili, že noví zaměstnanci u nás dobře začnou, absolvují před nástupem do zaměstnání program, který začíná ještě před jejich prvním dnem v práci. Cílem ročního programu je zajistit, aby všichni noví zaměstnanci měli stejnou příležitost uspět na svých pozicích a zároveň se stali součástí pracovní kultury společnosti AJ Produkty. 
 
Bezpečné a chráněné pracovní prostředí je pro nás nesmírně důležité. Práce na prevenci úrazů a nehod, stejně jako na prevenci nemocí z povolání, pokračují. V roce 2021 jsme mohli oslavit celý rok bez nehody v našem závodě v Polsku, což je nový rekord. 

Lidé u jednacího stolu

Společenská odpovědnost našich dodavatelů

Máme více než 300 dodavatelů. Proto je pro nás nesmírně důležité zajistit, aby byly dodržovány pokyny a zásady společnosti. Většina našich dodavatelů (91 %) je z Evropy a jen malá část (pouze 9 %) v Asii. Naše dvě vlastní továrny v Evropě se na celkových nákupech podílejí 35 %. 
 
Každoročně provádíme systematickou práci v oblasti CSR v dodavatelském řetězci na základě systému založeného na rizicích, který neustále rozvíjíme a aktualizujeme. Klíčovými kritérii při nákupu jsou lidská práva, pracovní právo, požadavky na kvalitu a životní prostředí a boj proti korupci. Monitorování a audity se provádějí jak prostřednictvím sebehodnocení, tak prostřednictvím návštěv v závodech. 

Dětí se koukají do objektivu

Sociální angažovanost

Podpora různých charitativních organizací a sdružení a přispívání ke společenské angažovanosti v komunitě je pro nás ve společnosti AJ Produkty důležitá. 
 
Od roku 2012 podporujeme švédskou neziskovou organizaci Yennenga Progress, která aktivně přispívá k budování komunity tím, že rozvíjí koncept Dobré vesnice. To, co začalo školkou ve vesnici Nakamtenga v Burkině Faso, se od roku 2001 rozrostlo v celou komunitu. AJ Produkty podporuje projekt tím, že školu vybavuje nábytkem. 

Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti za rok 2022 (v angličtině)