Online fotosoutěž o vybavení vaší dílny

 1. Pořadatelem soutěže je AJ Produkty s.r.o., se sídlem v Praze, Baarova 885/1a, Praha 4, 140 00, IČ 27218759 (dále jen “pořadatel)”.

 2. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

 3. Soutěž probíhá v období od 16.6.2022 15:00 do 13.7.2022 do 23:59 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být odeslána nejpozději v 23:59:59). Soutěž probíhá na webové stránce AJ Produkty Česká republika na URL adrese ajprodukty.cz/hokej/soutez a prostřednictvím externí aplikace Woobox. Soutěžící se do soutěže zapojí odesláním fotografie a kontaktních údajů prostřednictvím online formuláře v rámci externí aplikace Woobox, dle zadání soutěže. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může v rámci této soutěže zaslat pouze jednu soutěžní fotografii.

 4. Výhercem soutěže se stává autor fotografie s největším počtem hlasů od hlasujících uživatelů.

  Výhry:
  • Kovový regál MIX, 2100x1065x400 mm
  • Dílenský stůl ROBUST, 2000x800 mm, tvrzená deska
  • Zásuvkový kontejner ke stolu ROBUST, 3 zásuvky, šedý
  • Panel na nářadí, 2000x540 mm
  • Sada háčků Large, 50 háčků

 5. Soutěžící oznámí své kontaktní údaje (viz bod 6). Jednotlivý soutěžící může během soutěže získat maximálně jednu výhru. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a odeslat pouze jednu soutěžní odpověď v rámci soutěžního formuláře v externí apliakci Woobox. V případě odeslání více odpovědí v soutěži soutěžícím bude započítána pouze první vložená odpověď.

 6. Výherce soutěže bude o výhře informován do 5 pracovních dní od skončení soutěže pomocí kontaktního emailu uvedeného v soutěžním formuláři. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o upřesnění kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo), a to prostřednictvím kontaktu ze strany pořadatele na email uvedený v soutěžním formuláři. Výhra bude následně rozeslána do cca 14 dní od ukončení soutěže v závislosti na aktuální skladové dostupnosti výher. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 14 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

 7. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 4.

 8. Na výhru nevzniká právní nárok.

 9. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

 10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

 11. Zasláním odpovědi do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
V Praze dne 10. 5. 2022

Vyhrajte vybavení pro domácí kancelář

 1. Pořadatelem soutěže je AJ Produkty s.r.o., se sídlem v Praze, Baarova 885/1a, Praha 4, 140 00, IČ 27218759 (dále jen “pořadatel)”.

 2. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

 3. Soutěž probíhá v období od 13.5.2022 do 13.6.2022 do 23:59 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být odeslána nejpozději v 23:59:59). Soutěž probíhá na webové stránce AJ Produkty Česká republika na URL adrese ajprodukty.cz/hokej. Soutěžící se do soutěže zapojí odesláním odpovědi v odpovědním formuláři, dle zadání soutěže. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může v rámci této soutěže zaslat pouze jednu soutěžní odpověď

 4. Pořadatel po skončení soutěže vylosuje ze všech správných odpovědí jednoho výherce

  Výhry:

  o   Výškově nastavitelný stůl MODULUS, 1400x800 mm, černý rám, dub
  o   Herní židle LINCOLN černá, umělá kůže
  o   Stolní lampa COSMO
  o   Mobilní zásuvkový kontejner MODULUS, 4 zásuvky, uzamykatelný, dub

 5. Soutěžící oznámí své kontaktní údaje (viz bod 6). Jednotlivý soutěžící může během soutěže získat maximálně jednu výhru. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a odeslat pouze jednu soutěžní odpověď v rámci soutěžního formuláře na webových stránkách. V případě odeslání více odpovědí v soutěži soutěžícím bude započítána pouze první vložená odpověď.

 6. Výherce soutěže bude o výhře informován do 5 pracovních dní od skončení soutěže pomocí kontaktního emailu uvedeného v soutěžním formuláři. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o upřesnění kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo), a to prostřednictvím kontaktu ze strany pořadatele na email uvedený v soutěžním formuláři. Výhra bude následně rozeslána do cca 14 dní od ukončení soutěže v závislosti na aktuální skladové dostupnosti výher. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 14 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

 7. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 4.

 8. Na výhru nevzniká právní nárok.

 9. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži a zasílání obchodních sdělení (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

 10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

 11. Zasláním odpovědi do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
V Praze dne 2. 5. 2022

Pravidla facebookové soutěže o dres hokejového rozhodčího s vlastním jménem

 1. Pořadatelem soutěže je AJ Produkty s.r.o., se sídlem v Praze, Baarova 885/1a, Praha 4, 140 00, IČ 27218759 (dále jen “pořadatel)”.

 2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta a ta za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli společnosti meta. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv společnosti Meta.

 3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

 4. Soutěž probíhá v období od 16. 5. 2022 12:00 do 27.6. 2022 do 23:59 (poslední soutěžící se může do soutěže zapojit nejpozději ve 23:59). Soutěž probíhá na facebookové stránce AJ Produkty Česká republika. Soutěžící se do soutěže zapojí splněním soutěžních podmínek, dle zadání soutěže. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou.

  Soutěž bude rozdělena do celkem 5 soutěžních kol v následujících termínech:

  1.soutěžní kolo: 16.5. – 25.5.2022
  2.soutěžní kolo: 26.5. – 1.6.2022
  3.soutěžní kolo: 3.6. – 9.6.2022
  4.soutěžní kolo: 10.6. – 16.6.2022
  5.soutěžní kolo: 20.6. – 27.6.2022

 5. Soutěžící se zapojí do soutěže splněním soutěžní podmínky, kterou je odpověď na soutěžní otázku v podobě komentáře pod soutěžním příspěvkem. Komentáře nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům.

 6. Zástupci Pořadatele po skončení každého soutěžního kola vylosují/vyberou 1 výherce ze všech zapojených soutěžících v soutěžním kole, kteří splnili soutěžní podmínky.

  Výhra: 5x dres hokejového rozhodčího na MS v ledním hokeji s logem AJ Produkty a vlastním jménem

  Soutěžící oznámí své kontaktní údaje (viz bod 7). Jednotlivý soutěžící může během soutěže získat maximálně jednu výhru. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou.

 7. Výherci soutěže budou o výhře informováni do 5 pracovních dní od skončení soutěže pomocí komentáře pod soutěžním postem. Za účelem zaslání výhry a zjištění požadovaného jména na dres budou výherci požádáni o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím FB zprávy stránce AJ Produkty nebo na e-mail obchod@ajprodukty.cz. Všechny výhry budou hromadně rozeslány nejpozději 14 dní po skončení celé soutěže, tedy po 13.7.2022. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 14 dní od ukončení soutěžního kola, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

 8. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 6.

 9. Na výhru nevzniká právní nárok.

 10. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa a telefon) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

 11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

 12. Splněním soutěžních podmínek přijímají účastníci veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Praze dne 2. 5. 2022