Ochrana osobních údajů

Ve společnosti AJ Produkty se vždy snažíme vybudovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky a těmi, kteří v těchto společnostech pracují, stejně jako s těmi, kteří nakupují přímo od nás. Faktory přispívající k tomuto úsilí jsou vysoká bezpečnost dat ve formě dobře zavedených informačních systémů a procesů. Naši zákazníci jsou pro nás nejdůležitější, a proto bychom nikdy nesdíleli naše informace o zákaznících s jinou společností.

Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. A jakým způsobem je můžete žádat, změnit nebo smazat. Naším cílem je, aby naše procesy a informační systémy byly v souladu s novým zákonem o GDPR, nařízení o ochraně osobních údajů, platným jako zákon ve všech členských státech EU k 25. květnu 2018.

Jaké informace se sbírají, k jakému účelu a jak dlouho se uchovávají?

Účel: Vyřízení objednávky

Postup:
 • dodání (včetně oznámení a kontaktování zákazníka kvůli jeho objednávce),
 • vyřízení stížností nebo záručních reklamací.
Kategorie osobních údajů: 
 • společnost: kontaktní informace firemních zákazníků, např. jméno odpovědného pracovníka, e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • fyzická osoba: kontaktní údaje osoby, např. jméno, e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo.

Účel: Zpracování objednávek/služeb

Postup: Objednání montáže a její dodání/převzetí zboží.

Kategorie osobních údajů: 
 • společnost: Kontaktní informace firemních zákazníků, např. jméno odpovědného pracovníka, e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • fyzická osoba: Kontaktní údaje osoby, např. jméno, e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo.
Právní základ
Za účelem plnění kupní smlouvy. Informace se uchovávají a zpracovávají na základě závazné smlouvy a / nebo oprávněného zájmu.

Doba uchovávání
Kontaktní informace společnosti / zákazníka: Doba uchovávání údajů závisí na tom, jak často zákazník u nás nakupuje a také od délky záruční doby jednotlivých výrobků (minimálně 7 let, maximálně 30 let).

Kontaktní informace zákazníků se uchovávají 4 roky a pak jsou anonymizovány. Tento postup provádíme jednou měsíčně. Kontaktní informace zákazníka, které jsou starší než 4 roky a mají otevřené zakázky se ponechají a jejich anonymizace se přehodnotí každý následující měsíc.

Fyzické osoby
Pakliže náš závazek vůči vám není splněn a objednávka není uzavřena (dodána, uhrazena, vrácené zboží, a to i po uplynutí záruční doby).


Účel: Schopnost prezentovat relevantní nabídku výrobků, doporučení, inspirace a další relevantní činnosti a novinky.

Postup: Na základě shromážděných údajů (např. nákupní historii, věk, pohlaví, specifikované preference) tyto zanalyzujeme a zařadíme zákazníka do určité skupiny (zákaznického segmentu nebo odvětví) nebo mu přiřadíme jedinečný profil. Na základě této analýzy pak zákazníkům nabízíme personalizované nebo pro ně relevantní nabídky.Tyto informace se pak používají i na různé marketingové aktivity, jako např. e-mailovou nebo digitální reklamu v médiích.

Kategorie osobních údajů:
 • jméno, uživatelské jméno, pohlaví; kontaktní informace - adresa, e-mail, telefonní číslo, bydliště,
 • nákupní historie: údaje o nákupu a uživateli (např. historie kliknutí a návštěv na naší webstránce a médiích, které jsou přímo spojeny s našimi digitálními kanály - Google, Bing, Seznam.cz, sociální média, digitální networking pro reklamy, jakož i naše a externí zákaznické průzkumy.
Právní základ
Oprávněný zájem. Toto zpracování je třeba, abychom splnili oprávněné zájmy našich zákazníků, a abychom mohli vyhodnocovat, vyvíjet a vylepšovat naši nabídku, naše kanály a IT systémy. Právní důvod pro zasílání newsletterů. Informace se uchovávají a zpracovávají na základě závazné smlouvy.

Doba uchovávání
Kontaktní informace společnosti / zákazníka: Doba uchovávání údajů závisí na tom, jak často zákazník u nás nakupuje a od záruční doby jednotlivých výrobků (minimálně 7 let, maximálně 30 let).

Kontaktní informace zákazníků se uchovávají 4 roky a pak jsou anonymizovány. Tento postup provádíme jednou měsíčně. Kontaktní informace zákazníka, které jsou starší než 4 roky a má otevřené zakázky se ponechají a jejich anonymizace se přehodnotí každý následující měsíc.

Fyzické osoby
Pakliže náš závazek vůči vám není splněn a objednávka není uzavřena (dodána, uhrazena, vrácené zboží, a to i po uplynutí záruční doby).


Účel: Schopnost analyzovat, vyvíjet a zlepšovat naše produkty a služby, naše digitální a analogové kanály, jakož i IT systémy.

Postup:
 • schopnost analyzovat, vyvíjet a zlepšovat naše produkty a služby, naše digitální a analogové kanály, jakož i IT systémy,
 • vývoj naší webstránky a jejích funkcí, např. uživatelských informací, prezentace produktů a vlastnosti spojené například s částí Mé stránky,
 • pomoc při zabezpečení našich logistických postupů a plánování skladových zásob,
 • pomoc při podpoře našich IT systémů, aby se zvýšila všeobecná bezpečnost našich zákazníků, dodavatelů a partnerů,
 • pomoc při vývoji našeho produktového portfolia - na základě shromážděných údajů (např. nákupní historie, velikost společnosti, zákaznický segment a geografické umístění) rozdělujeme jednotlivá odvětví a kategorie zákazníků. Tyto údaje se pak použijí na analýzy rozvoje obchodu.
Kategorie osobních údajů:
 • korespondence a zpětná vazba o našich službách a produktech. Informace o tom, jak jste s námi komunikovali.
 • anonymizované údaje (např. historie kliknutí a návštěv stránky) - telefonní rozhovory a chatové konverzace
 • technické údaje o použitých zařízeních a jejich nastavení (např. doména, zařízení, nastavení prohlížeče, operační systém, atd.)
Právní základ
Oprávněný zájem. Toto zpracování je třeba, abychom splnili oprávněné zájmy našich zákazníků, a abychom mohli vyhodnocovat, vyvíjet a vylepšovat naši nabídku, naše kanály a IT systémy.

Doba uchovávání
Kontaktní informace společnosti / zákazníka: Doba uchovávání údajů závisí na tom, jak často zákazník u nás nakupuje a od záruční doby jednotlivých výrobků (minimálně 7 let, maximálně 30 let).

Kontaktní informace zákazníků se uchovávají 4 roky a pak jsou anonymizovány. Tento postup provádíme jednou měsíčně. Kontaktní informace zákazníka, které jsou starší než 4 roky a mají otevřené zakázky se ponechají a jejich anonymizace se přehodnotí každý následující měsíc.

Fyzické osoby
Pakliže náš závazek vůči vám není splněn a objednávka není uzavřena (dodána, uhrazena, vrácené zboží, a to i po uplynutí záruční doby).

Informace o zákaznících, které informace jsou shromažďovány, jak jsou shromažďovány a proč?

Když nakupujete u nás jako kontaktní osoba společnosti, uvádíte své osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Spotřebitel / soukromá osoba také obvykle uvádí adresu svého bydliště.

Tyto informace používá společnost AJ Produkty s.r.o. především proto, aby vám v průběhu objednávky poskytla kvalitní zákaznické služby; prezentaci našeho sortimentu, objednání, dodání, ev. řešila problémy týkající se reklamace, záruk, a dále abychom rozvíjeli náš sortiment a zlepšovali IT procesy. V našich kontaktech s vámi dokumentujeme veškerou komunikaci. Dialog s Vámi jakožto naším zákazníkem probíhá telefonicky, emailem, korespondenčně, fyzicky a také skrze chat a digitální média.

Kdo je zodpovědný za osobní údaje, které sbíráme?

Za osobní údaje odpovídá společnost AJ Produkty s.r.o., IČ 27218759, Baarova 885/1a, 140 00 Praha 4. Tyto údaje můžeme zpracovávat my nebo naši partneři.

Jaké jsou vaše práva v souvislosti s přístupem k vašim osobním údajů a jejich změnou a/nebo výmazem?

Pro nás je důležité, abyste měli přístup k informacím, které o vás máme. Pokud se o tom co evidujeme chcete dozvědět více, můžete požádat o jejich kopii. Jednoduše nám pošlete email na gdpr@ajprodukty.cz. Abychom měli jistotu, že tyto informace poskytneme oprávněné osobě, budete vyzváni k přiložení kopie / fotografie vašeho průkazu totožnosti nebo pasu.

Můžete také požádat o odstranění vašich zákaznických kontaktních informací (právo na výmaz). Kontaktní informace firemních zákazníků se po 4 letech přehodnocují a anonymizují, pokud za toto období nedošlo k žádné objednávce. Na fyzické osoby (spotřebitele) se vztahuje stejný postup anonymizace, pokud jsou naše vzájemné závazky vypořádány. O výmaz můžete požádat emailem zaslaným na adresu gdpr@ajprodukty.cz.

Pokud chcete změnit nebo opravit své zákaznické kontaktní informace nebo se odhlásit z marketingové komunikace (např. newsletter nebo katalogy), můžete tak učinit po přihlášení na našich webových stránkách v sekci Můj účet, emailem zaslaným na obchod@ajprodukty.cz nebo zavoláním na naši zákaznickou linku 283 933 763.

Politika ochrany osobních údajů stránky

Tato Politika ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na tuto webstránku, ne na webstránky třetích osob. Pokud jsou na naší stránce odkazy na jiné webstránky, na tyto se vztahují jejich vlastní pravidla ochrany osobních údajů. Jelikož tyto propojené webstránky nejsou pod kontrolou A J Produkty s.r.o., nejsme zodpovědní za jejich obsah. Doporučujeme proto přečíst si politiky ochrany osobních údajů navštívené stránky.

O JavaScriptu na ajprodukty.cz

Ajprodukty.cz obsahuje javascript. Jde o kódovací techniku, díky níž je naše webstránka pohodlná a jednoduše se ovládá. Javascript je v podstatě nezbytný pro správné zobrazování obrázků. Díky němu fungují části menu, formuláře a přihlašování, jak mají, a využívá se i na sběr a třídění informací.

O cookies na ajprodukty.cz

Cookie je malý textový soubor, který se ukládá v počítači. Samotný cookie neobsahuje osobní informace (např. e-mail nebo jméno). Používá se na zjednodušení používání naší webstránky pro vás. Nemá ani žádný vliv na váš počítač. Existují dva typy cookies. První jsou cookies návštěvy (session cookies). Fungují tak, že se krátkodobě uloží do paměti počítače, dokud si prohlížíte webstránku. Po zavření prohlížeče zmizí.

Když si prohlížíte stránku ajprodukty.cz a navštěvujete adresy, které obsahují ajprodukty.cz, používají se při tom session cookies (např. ve formulářích). To znamená, že vaše údaje se dočasně uloží (po jejich vyplnění na stránce), i když přejdete na jinou stránku. Proto po návratu nemusíte znovu vyplňovat stejné údaje.

Druhý typ cookies uloží soubor na počítači dlouhodobě. Používáme je pro zjednodušení vaší návštěvy na ajprodukty.cz. Znamená to, že se ukládá váš nákupní košík, uložený seznam produktů a poslední přihlášení. Slouží to na to, abyste tyto údaje nemuseli při příští návštěvě stránky vyplňovat opakovaně.

Naše cookies se také používají k získávání spolehlivých statistických údajů o toku našich zákazníků, díky čemuž můžeme udržovat a vylepšovat služby pro návštěvníky ajprodukty.cz.

Webstránka AJ Produkty využívá službu Google Analytics od Google jako analytický software a Esales jako software doporučení. Tyto služby také využívají cookies.

Cookies používáme i na to, abychom návštěvníkům webstránky nabídli relevantní reklamy. Tyto cookies kontroluje třetí osoba (např. Google, Seznam.cz, DoubleClick a Facebook). Pokud chcete, Google nabízí možnost odmítnutí těchto reklam zde: https://www.google.com/settings/ads.

Naše cookies slouží ke zjednodušení vašeho používání webstránky a naší práce s ní. Při používání naší webstránky budete vyzváni k poskytnutí souhlasu s naší politikou cookies zaškrtnutím příslušného políčka.

Pravidla pro použití cookies naleznete na: https://www.uoou.cz

Komu můžeme poskytnout vaše osobní údaje?

Odpovědné osoby pro osobní údaje. Pokud je to potřebné pro to, abychom mohli nabízet služby, můžeme poskytnout vaše osobní údaje třetím osobám, které jsou našimi zprostředkovateli pro osobní údaje. Zprostředkovatel osobních údajů je společnost, která zpracovává tyto údaje naším jménem a podle našich pokynů. Máme zprostředkovatele pro oblasti:

1) přepravy (logistické společnosti a přepravci).

2) platebních řešení (agentury, banky, jiní poskytovatelé platebních služeb).

3) marketingu (tisk a distribuce, sociální média, mediální agentury nebo reklamní agentury).

4) IT služeb (společnosti, které řeší provoz, technickou podporu a údržbu našich IT řešení).

Vaše osobní údaje poskytneme zprostředkovatelům osobních informací pouze za účelem, který je stejný jako účel, na který jsme od vás tyto údaje získali (např. na plnění povinností z Kupní smlouvy nebo podmínek Členského klubu). Všechny zprostředkovatele osobních údajů kontrolujeme, abychom zajistili, že mají zavedeny dostatečná opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich údajů. Se všemi máme podepsané smlouvy, které garantují bezpečnost zpracovávaných osobních údajů, kde se zavazují, že se budou řídit našimi bezpečnostními požadavky, i omezeními a požadavky na mezinárodní předávání osobních údajů.

Nezávislí zprostředkovatelé osobních údajů: Poskytujeme osobní údaje společnostem, které je zpracovávají nezávisle od nás. To, že společnost je nezávislá, znamená, že nemáme pod kontrolou, co se bude s informacemi poskytnutými této společnosti dít.

Nezávislí zprostředkovatelé osobních údajů, kterými poskytneme osobní údaje, jsou:

1) veřejné orgány (policie, daňové úřady nebo jiné úřady), pokud jsme k tomu povinni ze zákona nebo při podezření, že došlo ke spáchání trestného činu,

2) společnosti provozující obecnou nákladní přepravu (logistické společnosti a přepravci),

3) společnosti zajišťující platební řešení (společnosti vymáhající dluhy, banky a jiní poskytovatelé platebních služeb).

Pokud vaše osobní údaje poskytneme nezávislému zprostředkovateli osobních údajů, vztahují se na ně politika ochrany osobních údajů a systém řízení osobních údajů dané společnosti.

Kde zpracováváme vaše osobní údaje?

Vždy usilujeme, aby se kontaktní údaje našich zákazníků zpracovávaly v rámci EU / EHP, a aby i naše vlastní IT systémy byly umístěny v EU / EHP. Při podpoře, údržbě a vývoji systému možná budeme muset tyto informace přenést do země mimo EU (např. Při poskytnutí kontaktních informací zákazníka poradci pro osobní údaje - sami nebo přes subdodavatele - který má sídlo nebo uchovává informace mimo EU). V takových případech smí poskytující strana poskytnout pouze ty informace, které jsou relevantní pro daný účel.

Nezávisle na zemi, v níž se kontaktní informace zákazníka zpracovávají, jsme implementovali potřebné zákonné, technické a organizační opatření, abychom zajistili, že úroveň ochrany těchto údajů je stejná jako v rámci EU / EHP.

Jak jsou vaše osobní údaje chráněny?

Používáme IT systémy na ochranu soukromí, integrity a přístupu ke kontaktním údajům zákazníků. V naší organizaci jsou jen ti zaměstnanci, kteří jsou schopni splnit náš závazek vůči vám, jakožto našim zákazníkům. Mají přístup jen k těm vašim datům, která skutečně potřebují.

Kde se dozvím více o GDPR a kontrole údajů?

Úřad pro ochranu osobních údajů je zodpovědný za kontrolu uplatnění zákonů. Kdokoliv, kdo má pocit, že společnost nezpracovává osobní údaje, jak by měla, má možnost podat stížnost na tento úřad.