Udržitelnost v oblasti životního prostředí

Kontejnery na odpad

Šetření zdrojů pro udržitelnou budoucnost

Jednou z oblastí, na kterou se zaměřujeme, je snižování dopadu na klima v souvislosti se spotřebou energie v našich kancelářích, skladech, továrnách a pobočkách po Evropě. Rozhodli jsme se postupně se vzdát fosilních zdrojů energie, jako je uhlí, ropa a zemní plyn. Proto nyní podnikáme kroky k přechodu na energii bez fosilních zdrojů v celé organizaci. V rámci toho instalujeme solární panely - jak v našem centrálním skladu v Halmstadu, tak v naší továrně v Polsku. 
 
Pracujeme také na snížení celkového množství odpadu. Zde se zaměřujeme na opatření, která mají velký dopad a pomáhají nám postupně snižovat tuto zátěž. Projekt palet je jedním z našich interních projektů, který probíhá ve spolupráci mezi centrálou v Halmstadu a továrnou v Polsku. Cílem projektu je snížit množství odpadu určeného ke spálení a zlepšit kvalitu našich palet, aby mohly být déle používány a dále distribuovány. 

Muž měřící výšku židle

Lepší trvanlivost výrobků a materiálů

Snažíme se, aby naše výrobky byly vysoce kvalitní z hlediska funkčnosti a bezpečnosti, měly dlouhou životnost a nepoškozovaly lidi ani životní prostředí. Skutečnost, že kvalita našich výrobků je v průběžných hodnoceních zákazníků vždy vysoce hodnocena, ukazuje, že se naše práce vyplácí. To, že jsme prodloužili záruční dobu ze tří na sedm let, také ukazuje naši snahu pokračovat ve vývoji a nabízet kvalitní výrobky, které vydrží dlouho. 

Neustále přibývají nové zákonné požadavky a požadavky zákazníků na látky, které se nesmí používat. To znamená, že musíme aktivně a chytře pracovat na aktualizaci dokumentace a informací o výrobcích a materiálech. V příštím roce spustíme nový interní systém, který tyto informace zajistí a bude pracovat aktivněji. 
 
Ambicí je, aby nám systém umožnil měřit a vypočítávat dopad našich výrobků na životní prostředí a klima. Stále častěji se objevují požadavky na zohlednění emisí skleníkových plynů v průběhu celého životního cyklu výrobku a my se snažíme zvyšovat své odborné znalosti a vědomosti v této oblasti.

Pohled na koleje

Udržitelnost v dopravě

Snížení emisí z dopravy je jednou z největších výzev v celosvětovém úsilí o ochranu klimatu. Pro nás v AJ Produkty je to prioritní ekologický aspekt. Hlavní druhy dopravy, které používáme, jsou nákladní automobily, lodě a vlaky. 
 
V rámci snižování emisí skleníkových plynů se snažíme o: 
- přechod na železniční dopravu, 
- zvýšení důrazu na škody způsobené přepravou, a tím snížení počtu "zbytečných" přeprav, 
- zajištění většího objemu od menšího počtu dodavatelů a lepší naplnění každé ložné plochy nákladního automobilu. 
 
Neustále pracujeme na rozšiřování sběru údajů o emisích od všech našich přepravců s cílem zohlednit emise spojené s nakupovanou přepravou. 

Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti za rok 2022 (v angličtině)