Jde o to, abychom se v práci všichni cítili dobře

Naše pracovní prostředí = Naše spokojenost a dovednosti

Dobré pracovní prostředí se zaměřuje na ergonomii, bezpečnost, pohodu zaměstnanců a rozvoj jejich dovedností. V celé společnosti vytváříme pozitivní kulturu bezpečnosti a rozvoj dovedností v oblasti bezpečnosti pro zaměstnance a do určité míry i pro dodavatele.

Společnost AJ Produkty se snaží být atraktivním pracovištěm, jehož prioritou je pohoda a spokjenost. Naším cílem je být otevřeným, inkluzivním a genderově vyváženým pracovištěm.

Najít ty správné talenty a zajistit jejich růst a prosperitu ve společnosti je investicí do budoucnosti.

Lidská práva v dodavatelském řetězci

Snažíme se zajistit, aby všichni naši dodavatelé stejně jako my respektovali a dodržovali lidská práva, pracovní právo, odpovědnost za životní prostředí a protikorupční opatření v každé fázi dodavatelského řetězce.

V rámci našich iniciativ v oblasti společenské odpovědnosti firem provádíme každoroční hodnocení rizik, které systematicky prověřuje naše dodavatele ve třech oblastech: ekonomické, sociální a environmentální. Cílem je zajistit, aby naši dodavatelé dodržovali jak zákonné požadavky, tak naše vlastní směrnice.

Zdraví a pohoda zákazníků

Přestože se zabýváme především výrobou interiérů a vybavení, nikoliv zdravotnictvím, naše výrobky významně přispívají ke zdraví a pohodě na různých pracovištích. Nabízíme řešení, která podporují aktivní práci, inteligentní akustiku a ergonomické postupy.

Přečtěte si celou Zprávu o udržitelnosti za rok 2022

Na jaře 2022 jsme analyzovali a aktualizovali klíčové oblasti udržitelnosti pro celou organizaci. Analýza zahrnuje naše kanceláře, sklady, vlastní závody a dceřiné společnosti po celé Evropě.

Otevřít jako PDF (v angličtině)