Mezinárodní den žen - co pro nás v AJ Produkty znamená rovnost žen a mužů?

Mezinárodní den žen - co pro nás v AJ Produkty znamená rovnost žen a mužů?

Ve společnosti AJ Produkty se snažíme být pracovištěm, kde mají všichni stejné příležitosti k růstu. Proto si chceme připomenout Mezinárodní den žen a informovat vás o naší práci v oblasti rovnosti žen a mužů.
Žena

Helena Christensen, ředitelka pro lidské zdroje v AJ Produkty

Jak přistupujeme v AJ Produkty k rovnosti žen a mužů?
- Na této problematice aktivně pracujeme a naše práce přesahuje rámec povinných zákonných opatření. Pro nás je samozřejmé, že AJ by měla být otevřeným, inkluzivním a rovným pracovištěm. A rovnost žen a mužů není jen o pohlaví. Je třeba respektovat i ostatní potenciální důvody diskriminace jako je etnická příslušnost, věk nebo zdravotní postižení.

Přijetí rovnosti žen a mužů znamená usilovat o svět, kde mají všichni lidé stejná práva a příležitosti. Jde o úsilí o odstranění nerovností a diskriminace. Jde o to dát ženám i mužům stejné příležitosti k tomu, aby jejich hlas byl slyšet, a poskytnout jim zdroje, aby mohli naplno rozvinout svůj potenciál a přispět k rozvoji společnosti.

Při této práci nemůžete odpočívat. Jde o budování a řízení otevřené firemní kultury pomocí správným nástrojů. Když nový manažer nastoupí do AJ, je součástí úvodního programu školení v oblasti inkluzivního vedení. Pro nás je to o tom, abyste měli okamžitě jasno v tom, co od vás jako od vedoucího očekáváme a že inkluze je předpokladem a příležitostí! V roce 2023 zavedeme hloubkový školicí program pro všechny vedoucí pracovníky. Začíná to u vedoucích pracovníků a prvním krokem je uvědomění si nerovností a diskriminace, které ve společnosti existují.

Ještě něco, co je obzvlášť důležité?
- Chceme našim zaměstnancům pomoci skloubit pracovní a rodinný život - a zejména podporujeme rovnoměrné čerpání rodičovské dovolené. Protože čím více otců převezme svůj díl odpovědnosti, tím snadněji se budou ženy ucházet o pracovní místa za stejných podmínek. V dlouhodobém horizontu to snad povede ke kultuře společnosti, kde pohlaví vůbec nebude hrát roli.

Jak vnímáte význam Mezinárodního dne žen?
- Je to připomínka toho, jak lidé v předchozích generacích bojovali za věci, které dnes považujeme za samozřejmé, jako je volit a mít práci. Zdůrazňováním této a dalších skutečností můžeme podpořit a povzbudit jednotlivce, aby překonávali překážky a šli za svými sny.

Co pro vás znamená rovnost žen a mužů?

 

Frida
Pro mě je rovnost o lidskosti, kdy se k sobě všichni lidé musí chovat vřele, přátelsky a s respektem. Bez ohledu na to, co spolu řeší. Společně se musíme postavit proti nespravedlnosti, inspirovat se, vzájemně se podporovat a chránit svá práva.
Frida Rajković, Marketing Automation Specialist
Alicia
Rovnost pro mě znamená, že bychom všichni měli mít možnost dělat to, co nás zajímá a v čem jsme dobří. Pokud jste v něčem dobrý, tak je to bez ohledu na pohlaví. A někdy potřebujete odvahu, abyste se odvážili dělat to, co opravdu chcete.
Alicia Björklund, Product Engineer
Johanna
Rovnost pro mě znamená, že se snažíme dosáhnout společnosti, kde mají ženy a muži stejné příležitosti, práva a hodnotu, ať už doma nebo na pracovišti.
Johanna Andersson, Recepční
Matilda
Rovná práva pro všechny jednotlivce bez ohledu na původ a podmínky a že by se to mělo vztahovat na všechny oblasti života, například domácí prostředí, společnost a pracoviště.
Matilda Lerjebo, Assembly Coordinator
Sara
Rovnost pro mě znamená vytvořit společnost, kde mají ženy a muži stejné příležitosti, práva a respekt, což je základem demokratického a spravedlivého světa.
Sara Jankulov Westerberg, HR Business Partner
Amanda
Rovnost pro mě znamená, že všichni lidé by měli mít stejnou možnost a sílu utvářet společnost, svůj vlastní život a být respektováni. S těmito otázkami musíme začít včas, aby doufejme, byla v budoucnu rovnost žen a mužů bude samozřejmostí.
Amanda Haglund, Product Communicator
Maren
Rovnost pro mě znamená, že ženy a muži mají v pracovním životě spravedlivé podmínky.
Maren Aune, Digital Marketing Specialist
Therese
Abyste podpořili rovnost a spravedlnost na pracovišti, musíte pochopit, jaká privilegia máte na pracovišti oproti ostatním. Otevírá se tím možnost řídit změny jak na základní, tak na strukturální úrovni. Společně můžeme ovlivnit vývoj spravedlivější společnosti.
Therese Brede, Social Media Marketing Specialist
Linda
Díky sociálním médiím a "nové" generaci, která nyní vyrůstá, určitě posuneme rovnost na vyšší úroveň než dříve. Hlasuji pro rovné odměňování a rovné příležitosti za stejnou práci bez ohledu na pohlaví.
Linda Cedell, Project Sales
IWD Yennenga

Chcete se dozvědět více o naší práci v oblasti sociální udržitelnosti?

Snažíme se v AJ Produkty o dobrou firemní kulturu, ale také zajistit, aby dodavatelé, se kterými spolupracujeme, dodržovali firemní zásady a pokyny, a abychom se zapojovali do podpory různých charitativních organizací a sdružení.

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.
Prosím vyčkejte...