Vozíky a prostředky manipulační techniky nejen do skladů

Vozíky a prostředky manipulační techniky nejen do skladů


Prostředí průmyslových hal, velkoobchodů i skladů, bývá obvykle poměrně rozsáhlé. Je tedy na místě používat různé prostředky pro manipulaci a dopravu surovin, zboží, materiálu, ale i zaměstnanců, kteří se zde musí efektivně pohybovat.

Každý areál je třeba zvenčí přizpůsobit danému účelu a vybavit vhodnými bezpečnostními prvky. Pro přístup dopravních prostředků k hale nebo skladu, je třeba dbát příslušných norem a předpisů. Součástí průmyslových budov jsou obvykle rampy, které představují plošinu na úrovni plochy skladu, zvýšenou proti úrovni okolního terénu.

V ČR se budují sklady ve zvýšené úrovni nad okolním terénem nebo se využívá nerovnosti terénu tak, aby železniční rampa měla požadovanou výši 1 200 mm a rampa pro nákladní automobily výšku 1 100 - 1 300 mm. Výška rampy pro nákladní automobily se přizpůsobuje předpokládaným typům automobilů, které se budou ve skladu používat. V každém případě se doporučuje zabudovat do rampy vyrovnávací můstky.

Manipulace v rámci skladů a velkoobchodů

Skladovací systémy jsou komplexním řešením v rámci dodavatelko-odběratelského řetězce.

Každý sklad disponuje:

 • statickou částí – ta je tvořena samotnou budovou, skladovací plochou, regály, nádržemi apod.,
 • dynamickou složkou – což představuje vlastní manipulaci s materiálem či zbožím a zahrnuje uložení, vyskladnění, případné balení a kompletaci v rámci expedice
 • informačním subsystémem – který zajišťuje evidenci skladovaných položek a řídí pohyb zboží ve skladu

Přepravní a skladovací prostředky pro ukládání do skladových regálů

Mezi standardní přepravní a skladovací prostředky patří ukládací bedny a přepravky, palety, kontejnery a různé typy pojízdných stojanů.

 • Ukládací bedny a přepravky – svou velikostí, nosností a hmotností představují manipulační obaly pro ruční zpracování. Jsou uzpůsobeny ke stohování a mohou vytvářet větší manipulační části buď při naložení na paletu či plošinu nebo jako stoh beden či přepravek, kterým se manipuluje za pomocí speciálních vozíků.
 • Palety – jsou přepravní a skladovací prostředky uzpůsobené pro stohování a vidlicovou manipulaci, zpravidla obdélníkového, výjimečně i čtvercového půdorysu. Palety jsou určeny pro přepravu a uložení kusového materiálu, který se skládá do několika vrstev, nebo pro uložení jednoho nebo několika velkých kusů. Naložená paleta tvoří manipulační jednotku pro přepravu materiálu i pro jeho uložení
 • Kontejner – je krytý přepravní prostředek většinou ve tvaru skříně s dveřmi s objemem nad 1 m3, přizpůsobený mechanizované manipulaci a stohování. Překládá se celý včetně obsahu z jednoho dopravního prostředku na druhý.
 • Pojízdné stojany – slouží například na zavěšenou konfekci. Používají se ve skladech i v prodejnách.

Dopravní vozíky, neboli ať to sviští ve skladišti!

Různé druhy vozíků jsou naprosto nezbytné v rámci každého velkoskladu či velkoobchodu. Některé modely však mohou nalézt uplatnění i v kancelářích, knihovnách nebo archivech. Záleží na typu vozíku či přepravníku. Zajišťují přepravu surovin a materiálů, manipulaci s nimi a ukládání, představují nejrozšířenější druhy technického zařízení pro manipulaci a skladování.

 • Paletové vozíky jsou vidlicové vozíky pro nakládání s paletami a v posledních 30 letech se staly rozhodujícím prostředkem mechanizace.
 • Vozíky pro rozvážení kusového zboží se liší podle účelu a užití. Ve velkoobchodech či skladech se dají využít buď univerzální plošinové vozíky nebo pak vozíky na atypický deskový či dlouhý materiál. Zatímco drobnější zboží nebo balíky lze přepravit prostřednictvím policových vozíků.
 • Pro efektivní a flexibilní vychystávání zboží slouží různé typy vychystávacích vozíků. Některé vybrané modely lze použít i v rámci kanceláří nebo archivů na přepravu šanonů a těžkých složek s dokumenty do kancelářkých skříní. Jiné vybrané kusy se hodí přímo na přepravu nakupovaného zboží v supermarketech nebo hobbymarketech.
 • Rollkontejnery - představují praktické klecové vozíky opatřené kolečky a vybavené odnímatelnými nebo pevnými bočnicemi. Případně se skříňovou nástavbou. Vozíky jsou určeny především pro rozvážení kusového zboží, krabic a balíků.
 • Pro usnadnění manipulace s některým typem zboží, které je třeba i zvednout do určité výšky, dobře poslouží multifunkční pojízdná přepravní plošina.

Koloběžky do skladu usnadní pohyb zaměstnanců

Pokud se zrovna nejedná o velkosklad vybavený vysokozdvižnými vozíky nebo jinými motorovými dopravními prostředky, lze používat jednoduše různé typy koloběžek. Ty nabízí možnost rychlého a snadného přesunu osob, ale i nákladu. Šetří čas a energii a pomohou s přepravou zboží díky košíku nebo i přepravní plošině připevněné přímo ke koloběžce. Bezpečné zastavení zajišťuje nožní brzda a garantuje tak bezpečnost provozu v rámci daného pracoviště.

Naše vozíky do skladů

Nechte si zasílat nové články do mailu

1–2x týdně vám zašleme newsletter plný zajímavých informací. Můžete se těšit na nové články, výrobky a speciální akční nabídky.
Přihlašte se zde!
Prosím vyčkejte...
Kliknutím na Odeslat potvrzujete, že jste se seznámil(a) a souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.