Spojení ženského vedení a metody Kaizen přináší úspěchy

Spojení ženského vedení a metody Kaizen přináší úspěchy

Jaké to je být vedoucí ženou v průmyslu a výrobě? A to v továrně, která se z malé truhlárny rozrostla na pracoviště s více než 250 zaměstnanci. Pro Wioletu Kowalik je to o rovnováze sebedůvěry i znalostí, smíšené s typicky ženskými vlastnostmi - a metodou "kaizen".
V odvětví, kde často převažují muži, může být pro ženu těžké stát se šéfkou. Pro Wioletu Kowalik v polské továrně AJ Furniture Factory (AJFF) je však bezpochyby jednou z výhod, že je ženou, a to v roli manažerky a vedoucí pracovnice. S patnáctiletou praxí ve firmě a od října 2022 ve funkci ředitelky závodu je přesvědčena, že právě některé z klasičtějších ženských vlastností, které má, přispěly v uplynulém roce k jejímu úspěchu ve funkci.

"Když se ohlédnu za svou kariérou ve výrobním průmyslu, uvědomuji si, že nejtěžší bylo dosáhnout vyvážené úrovně sebevědomí a znalostí. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, že typicky ženské vlastnosti, jako je vnímání potřeb druhých, citlivost, trpělivost a ochota najít kompromis, jsou v podnikání stejně potřebné jako technické znalosti." Tyto vlastnosti podle ní pomáhají udržovat rovnováhu při rozvoji firmy.

"Největší překážky vidím v nás samotných a jejich překonání a důvěra v naši intuici nám dává šanci jít vlastní cestou navzdory stereotypům, které nás obklopují."

Ve vedení společnosti AJFF jsou čtyři ze sedmi žen, což je podle Wiolety vyvážený poměr. Společně vedou továrnu, která je součástí skupiny AJ od roku 1996, v Redzikowě na okraji malého polského města Slupsk. Většinu dřevěných výrobků společnosti AJ Produkty vyrábějí v továrně, která se nedávno rozšířila o 8600 metrů čtverečních a nyní se skládá z celkem 27 000 metrů čtverečních rozdělených do různých výrobních hal a skladů.
Továrna v Polsku

Kaizen a lean production

Kdysi malá truhlářská dílna je dnes továrnou, která každý týden posílá do centrálního skladu společnosti AJ Produkty v Halmstadu přibližně 25-30 kamionů nábytku. Pod vedením Wiolety Kowalik se továrna neustále rozvíjí, aby se optimalizovala výroba a zlepšily procesy - ale také způsob řízení společnosti.

"Naše organizace má integrovaný systém řízení založený na neustálém zlepšování. To je také jednou z nejdůležitějších hodnot naší společnosti, takže kaizen a lean jsou pro nás velmi důležité."

Kaizen pochází z japonského slova pro "zlepšování" a je to koncept řízení podniku. Jde o snahu neustále usilovat o trvalý rozvoj prostřednictvím mnoha menších úprav - a nikoliv prostřednictvím úprav velkých a radikálních. Může to být jak prostřednictvím zlepšování zdraví a pohody zaměstnanců, tak zkracováním zbytečně dlouhých pracovních úkonů. Cílem je snížit plýtvání například ve výrobě. Pojem "štíhlá výroba" (lean production) vymyslel, stejně jako kaizen, Japonec Taiiči Ohno, když se měl japonský vojenský průmysl po druhé světové válce přeměnit na civilní. Lean production je pracovní metoda zaměřená na zefektivnění pracovních postupů, odstranění plýtvání, tj. zefektivnění výroby, například z hlediska zbytečné spotřeby času a nadbytečných zdrojů, a maximalizaci produktivity.

Ve společnosti AJFF jsou Kaizen a lean samozřejmostí v celé společnosti a způsobem, jak být neustále ve střehu, pokud jde o výrobu, a udržet se na špici. Každý proces je sledován na denní, týdenní, měsíční a roční bázi. Pokud nejsou cíle plněny, jsou okamžitě přijímána opatření ke zlepšení procesů a v rámci organizace probíhá aktivní spolupráce s jednotlivými odděleními s cílem eliminovat odchylky.

Lidé v továrně

V továrních halách se používají IT systémy, ale také fyzické procesní tabule v podobě tabulí Kamishibai, aby vedoucí oddělení mohli rychle získat přehled o aktuální situaci v hale.

"Každý den všichni manažeři procházejí všechna oddělení továrny a získávají přehled o denní práci. Následně se probírají a diskutují témata, jako je bezpečnost práce, kvalita, dostupnost, technické záležitosti a záležitosti údržby. Na procesních tabulích mohou zaměstnanci továrny také například označit, zda se v některém výrobním kroku vyskytl problém, což se během denních prohlídek přezkoumává", říká Wioleta.

V současné době probíhají práce na digitalizaci procesních tabulí, takže vše bude k dispozici online a bude se moci zobrazovat na televizních obrazovkách, doufejme, že do konce roku.

Nejmodernější technologie

V roce 2021 byl ve výrobě zaveden systém Proxia, který se skládá ze tří procesů: MES (Manufacturing Execution System), CMMS (Computerized Maintenance Management System) a APS (Advanced Planning System).

"Během jednoho výrobního týdne vyrobíme celkem asi 3500 zakázek. Díky systému můžeme kontrolovat každou výrobní zakázku až do detailu a řídit fungování strojů."

Kromě toho jsou na každém pracovišti počítače Proxia, které zaměstnanci používají a na kterých se během dne průběžně zaznamenává veškerá práce. To znamená, že vše je zaznamenáváno a může být sledováno v reálném čase a že přesně vědí, v jaké fázi výroby se nacházejí.

"Pokud dojde k náhlé chybě na stroji nebo se ve výrobním závodě objeví problém, okamžitě o tom dostanu zprávu a můžeme okamžitě jednat", říká Wioleta.

Zaměstannec továrny u počítače

Každý může přispívat a ovlivňovat svůj podíl

Dalším způsobem, jak pracovat s efektivitou a rozvojem, je umožnit zaměstnancům účast a ovlivňování. Zaměstnanci společnosti AJFF jsou povzbuzováni k tomu, aby předkládali vlastní návrhy na zlepšení, ať už se týkají systémů, s nimiž pracují, nebo menších věcí, které ovlivňují jejich každodenní život v práci. Aneta Magdziarek, personální manažerka společnosti AJFF, je přesvědčena, že je důležité, aby zaměstnanci cítili, že mají možnost přispívat k rozvoji společnosti a rozvíjet ji. Ti, kteří pracují v provozu, vidí věci z jiných úhlů a perspektiv než nadřízení, a toho chtějí využít.

Dvě ženy se baví v továrně
"V procesních radách máme systém, kde může kdokoli napsat svůj nápad. Může se jednat o cokoli od oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví až po otázky životního prostředí. Poté ve vedení o návrzích diskutujeme a diskutujeme o tom, co bychom s nimi mohli udělat. Pokud nápad vede k něčemu konkrétnímu, zaměstnanec, který s ním přišel, dostane nějaký bonus."

Být přítomen jako lídr

Pro Wioletu je důležité, aby zaměstnanci cítili, že ona i ostatní členové vedení a vedoucí oddělení jsou přítomni při každodenní práci. Většinu času během svého pracovního dne je v kanceláři, ale každý den si dává záležet na prohlídce obou výrobních hal - i kdyby jen proto, aby zkontrolovala situaci a trochu si popovídala se zaměstnanci.

"Při střídání směn má vedoucí oddělení vždy krátkou závěrečnou poradu, kde se proberou úkoly, stanovené cíle atd. Důležité je však také umět se zaměstnanci vést spontánní rozhovory. Výroba je srdcem společnosti, ale to nejcennější, co máme, jsou naši zaměstnanci."

MES je počítačový systém pro řízení výroby používaný ve výrobních podnicích.

CMMS je software, který pomáhá plánovat, sledovat a řídit práce na údržbě různých typů strojů, vozidel a dalších aktiv.

APS je plánovací systém, který pomáhá společnostem optimalizovat výrobu, distribuci a skladování.

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.
Prosím vyčkejte...