Policový regál nebude na skladování nebezpečných látek stačit

Policový regál nebude na skladování nebezpečných látek stačit stačit

Využíváte ve svém podniku chemikálie, které představují riziko pro životní prostředí nebo pro člověka? Vedení každé takové firmy nese zodpovědnost za skladování chemikálií a manipulaci s nimi. K nebezpečným látkám by se neměly dostat nepovolané osoby, proto k jejich skladování volte například uzamykatelné dílenské skříně.

Kromě bezpečného zacházení s minimálním rizikem jakékoliv újmy zodpovídáte i za řádnou likvidaci nebezpečného odpadu. Nezapomeňte si zajistit souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.

Dbáte na minimalizaci rizik při skladování chemikálií?

Jsou-li v podniku přítomny chemikálie, vždy hrozí riziko úniku a rozlití. Proto je důležité zajistit, aby v těchto případech nedošlo k ohrožení životního prostředí či osob a k nebezpečným chemickým reakcím. Riziko úniku látek navíc můžete minimalizovat správným skladováním a převážením.

Zopakujte si důležitá fakta ohledně skladování chemikálií:

  • Chemikálie by měly být uloženy v odvětrávaných skříních určených přímo pro chemikálie či v jiných specializovaných úložných prostorech. Klasické kovové regály nemusí být dostačující.
  • Hrozí-li v případě rozlití vznik nebezpečných chemických reakcí, je nutné určité chemikálie uchovávat odděleně.
  • S minimalizací škod vzniklých úniky či rozlitím pomohou záchytné vany, perforované police s vaničkami či police se zvýšenými okraji a utěsněnými rohy.
  • Kyseliny a zásady je třeba skladovat odděleně. Stejně tak se musí oddělovat silné kyseliny a organické látky či oxidační činidla a látky, které podléhají oxidaci.
  • Chemikálie skladujte tak, aby k nim neměl přístup nikdo nepovolaný. Vhodné jsou například uzamykatelné dílenské skříně. Nespoléhejte raději na nezabezpečený policový regál.

Dodržujte pravidla pro nakládání s nebezpečným odpadem

Stane-li se z chemikálií po jejich využití odpad, měli byste vědět, jak s ním bezpečně manipulovat. Za nebezpečný se považuje odpad, který má negativní vliv na zdraví člověka nebo na životní prostředí. Může být žíravý, karcinogenní, toxický, hořlavý nebo výbušný. Mezi nejběžnější druhy patří odpadní olej, barvy, baterie, zářivky, nejrůznější chemické látky a elektronika obsahující nebezpečné součástky.


Nebezpečný odpad nepatří do běžného kontejneru ani do výlevky. Soukromá osoba jej může odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Pro podniky ale platí ohledně třídění, dokumentace a transportu tohoto odpadu zvláštní pravidla. Musí si především zajistit souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, a to u krajského či obecního úřadu. Dále je třeba zasílat úřadům hlášení o přepravě těchto odpadů.

Zajistěte si dostatek informací a proškolte personál

Vedení podniku, v němž se jakýmkoliv způsobem nakládá s nebezpečnými látkami a posléze odpady, je povinné znát jejich dopady na životní prostředí a na lidské zdraví a také se seznámit s pravidly pro klasifikaci a manipulaci s odpadem. Samozřejmostí by měly být i záznamy o nebezpečném odpadu, který vznikl v souvislosti s činností firmy. Přepravce a příjemce odpadu musí vlastnit potřebné licence.

Skladování chemikálií

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.