Vedení založené na důvěře

Vedení založené na důvěře

Jak vytvořit motivovaný a oddaný pracovní tým v rychle se měnícím světě? Odpovědí na tuto otázku - a katalyzátorem úspěchu na pracovišti - může být vedení založené na důvěře, které se zaměřuje na otevřenost, důvěru a respekt. Co ale vlastně znamená používat vedení založené na důvěře a jaké jsou jeho potenciální výhody a nevýhody na pracovišti?

Jako rodinná společnost s 21 trhy sami neustále pracujeme na rozvoji vlastního vedení. Již 45 let však také pracujeme s podnikateli a vedoucími pracovníky firem. Dovolte nám tedy, abychom vám pomohli s návrhem pracovního místa - a přispěli k vašim znalostem o vedení lidí, například o vedení založeném na důvěře.


Co je vedení založené na důvěře?

Vedení založené na důvěře se zaměřuje na vytváření důvěry mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci tím, že přenáší odpovědnost a posiluje angažovanost a nezávislost zaměstnanců, a to jak individuálně, tak ve skupinách. Tento model vedení zdůrazňuje, že vedoucí pracovníci by měli spíše než na kontrolu a vydávání příkazů dávat odpovědnost a posilovat postavení svých zaměstnanců, zvyšovat jejich motivaci a produktivitu. Vedoucí působí spíše jako kouč, který poskytuje informace a svobodu rozhodování v rámci organizace a také poskytuje zpětnou vazbu a podporu pro rozvoj zaměstnanců.

Dvě ženy spolu hovoří v kancelářském prostředí.

Práce s vedením založeným na důvěře

Jako manažer pracujete s vedením založeným na důvěře a nejde jen o pouhé vydávání příkazů - jde o budování pevných vztahů, stanovení společných cílů a umožnění růstu vašich zaměstnanců. Vyžaduje, abyste jako manažer naslouchali všem členům týmu, oceňovali je a shromažďovali jejich podněty. V rychle se měnícím světě je snadné jako vedoucí pracovník usilovat o kontrolu a silně hierarchicky spolupracovat s nejvyšším vedením. Jako vedoucí založený na důvěře je řešením pravý opak.

Pro zaměstnance znamená vedení založené na důvěře schopnost převzít iniciativu a osobní odpovědnost, ale nezapomínat, že jedním z faktorů úspěchu je kolektivní práce. Dává zaměstnancům možnost vyzkoušet si své nápady a riskovat bezpečným a podnětným způsobem - s podporou vedoucích i kolegů.

Umění přijímat a sdělovat konstruktivní kritiku

Lidé spolu hovoří v kancelářském prostředí

Výhody a nevýhody

Stejně jako u všech teorií vedení existují jak pozitivní, tak negativní názory na vedení založené na důvěře. Není vhodné pro všechny zaměstnance nebo na všech pracovištích.

Tento model vedení má několik výhod, a to jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni organizace:

  1. Vedení založené na důvěře podporuje oddanost a motivaci zaměstnanců. Pokud se zaměstnanci cítí být oceňováni a odpovědní, je pravděpodobnější, že budou vynakládat maximální úsilí a zvýší se jejich produktivita.
  2. Tento model může také podpořit inovace a kreativitu. Když se členové týmu cítí bezpečně a věří vedení, je pravděpodobnější, že budou sdílet nové nápady, odváží se experimentovat a převezmou vlastní iniciativu.
  3. Na pracovišti, kde si navzájem důvěřujete, se víceméně automaticky vytváří bezpečné a pozitivní pracovní prostředí. To zvyšuje pohodu i snižuje stres mezi zaměstnanci.

Navzdory mnoha výhodám může mít vedení založené na důvěře i nevýhody:

  1. Zavedení vedení založeného na důvěře může trvat dlouho a vyžaduje praxi, čas a trpělivost jak od vedoucích pracovníků, tak od zaměstnanců. Důvěru může být také obtížné vybudovat, zejména pokud bylo vedení dříve jasně hierarchické, a velmi snadno ji lze ztratit.
  2. Vždy existuje riziko, že zaměstnanci zneužijí důvěru, o kterou při vedení založeném na důvěře jde. S větší nezávislostí a pravomocemi může být důvěra zneužita k osobnímu prospěchu.
  3. Základní součástí vedení založeného na důvěře je schopnost spolupracovat, což ne každému vyhovuje. Pro vedoucí pracovníky může být velkým oříškem přimět všechny zaměstnance, aby pochopili význam spolupráce.

Časté dotazy

NPM, neboli New Public Management, je souhrnné označení pro reformy řízení a správy veřejného sektoru, jako jsou nemocnice a školy. Tyto metody jsou často inspirovány světem soukromého podnikání.
Delegace pro důvěru působila v letech 2016-2020 a jejím úkolem bylo šířit poznatky o tom, jak by vládní agentury mohly ve svých vlastních organizacích rozvíjet řízení založené na větší důvěře a jak by se zkušenosti s ideovým i operativním rozvojem mohly šířit i po ukončení činnosti organizace.
Důvěra obvykle vytváří důvěru, takže pokud jako manažer dáte najevo, že svým zaměstnancům důvěřujete, je výrazně větší šance, že zaměstnanci budou důvěřovat vám. Důvěra zvyšuje pravděpodobnost, že většina lidí bude chtít podávat dobré výkony a chovat se dobře.
Model řízení je společný rámec, který vysvětluje, jak organizace řídí a monitoruje své operace. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro to, aby všichni zaměstnanci jednali v souladu se strategií.

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.
Prosím vyčkejte...