Přizpůsobte třídu dětem s neurovývojovými poruchami

Tipy pro návrh interiéru třídy vhodné pro děti s neurovývojovými poruchami (NDD - Neurodevelopmental disorders)

Ve škole jsou na děti kladeny nové a vysoké nároky - často nepřiměřené pro děti s ADHD, autismem, dyslexií atd. Tlak na děti, aby se přizpůsobily školním standardům, zvyšuje stres a jen zhoršuje jejich příznaky. Zvrátit tento stav a přizpůsobit školu potřebám žáků s NDD povede k lepšímu vzdělávání pro všechny.

Přínos vybavení třídy pro děti s NDD

Škola navržená tak, aby vyhovovala dětem s neurovývojovými poruchami, vyhovuje všem. Například přehlednost a dobrá struktura, která je důležitá pro mnoho dětí s ADHD, autismem atd., je stejně prospěšná pro všechny žáky i zaměstnance. Zde je několik tipů pro úpravu interiéru, které vám pomohou vytvořit třídu vhodnou pro žáky s těmito poruchami.

Kromě sezení pro celou třídu by mělo být k dispozici také:

 • Skupiny stolů pro spolupráci
 • Prostory pro individuální práci
 • Místo pro společné setkávání

Příklady nábytku, který by měl být součástí běžného vybavení třídy, spolu se stoly a židlemi:

 • Přenosné paravány
 • Kulaté stoličky 
 • Chrániče sluchu

Vytváření vzdělávacího prostředí od samého začátku

Zajištění školního prostředí pro potřeby dětí s NDD může začít již ve fázi návrhu. Zamyslete se například nad tím, jaké chování dané místo podporuje. Dlouhá chodba signalizuje běh, takže pro děti s NDD může být obtížné pochopit, proč se na chodbě nesmí běhat. Jídelna je velký, otevřený prostor, kde se zvuk odráží od podlahy až ke stropu - proč tedy mluvit potichu? Jiným uspořádáním prostředí je možné chování kontrolovat. V hotelové hale je tlumené osvětlení, koberce a měkký nábytek, které signalizují nízkou úroveň konverzace - stejný přístup lze použít i ve školách.

Praktické tipy pro školu s dětmi s neurovývojovými poruchami

 • Napište si program setkání. Vysvětlete účel aktuální hodiny a projděte si úkoly, aby žák věděl, kolik toho má udělat a za jak dlouho.

 • Udržujte pořádek a organizovanost. Žáci s NDD mají rádi vše na svém místě. Úložné prostory, které jsou jasně označené, vytvářejí méně nepořádku. Věci povalující se kolem mohou působit rušivě, ale když jsou uloženy v příslušných skříních, je v nich méně vizuálního nepořádku.

 • Mějte vyhrazená místa k sezení. Je těžké odmítnout své kamarády, i když to narušuje vaši práci a také práci všech ostatních. Existuje také riziko, že budete sedět sami. Proto když učitel rozhodne, kde má každý žák sedět, minimalizuje se úzkost.

Shnutí

Zabezpečení třídy pro děti s neurovývojovými poruchami (NDD) je přínosem pro všechny studenty. Nejjednodušším způsobem je rozdělit třídu na zóny. To dává studentům možnost najít si pracovní prostor, který jim nejlépe vyhovuje, a zpestřit si práci. Stejně důležité je i akustické a vizuální prostředí. Kromě zlepšení vybavení nábytkem jsou pro školní výuku šetrnou k dětem s NDD nezbytné znalosti těchto poruch a dobré plánování.

Pomůžeme vám, aby vaše škola byla vstřícná k dětem s těmito poruchami!
Potřebujete inspiraci nebo pomoc s projektem, který by vaše školní prostředí uzpůsobil pro tyto potřeby? Společnost AJ Produkty má tým odborníků na interiérový design pro školy, kteří vám rádi pomohou.

Pošlete nám e-mail nebo zavolejte na číslo +420 283 833 763

Napište nám

Časté dotazy

Ve škole přizpůsobené NDD existují podmínky pro to, aby všichni žáci splňovali požadavky na znalosti a rozvíjeli se bez ohledu na to, zda mají či nemají diagnózu NDD. Fyzické prostředí i pedagogika jsou přizpůsobeny žákům, kteří potřebují pomoc při zvládání celého školního dne nebo při soustředění během vyučování.
 • Koncentrace
 • Udržení pozornosti
 • Interakce s ostatními lidmi
 • Porozumění společenským pravidlům
 • Učení a paměť
 • Motorické dovednosti
 • Vyjadřování řečí a písmem
 • Plánování a třídění
 • Rozlišování mezi důležitým a nedůležitým
 • Ovládání emocí
ADHD, ADD, ASD (porucha autistického spektra), Tourettův syndrom, OCD (obsedantně-kompulzivní porucha) a poruchy řeči a jazyka, jako je dyslexie a dyskalkulie. Častý je souběžný výskyt, tj. výskyt více než jedné diagnózy.
Nejčastější diagnózou NDD (neurovývojové poruchy) je ADHD, následuje autismus (celé spektrum) a Tourettův syndrom.