Třídění a nakládání s odpady ve firmách

Třídění a nakládání s odpady ve firmách

Nakládání s odpady obestírá v mnoha firmách řada mýtů a polopravd. Veškerý odpad vzniklý jako důsledek kancelářské a výrobní aktivity, ať už se jedná o pekaře, majitele autoservisu či provozovatele kadeřnictví, je označován jako tzv. živnostenský odpad. Původci odpadu, tj. fyzické a právnické osoby s povolením k podnikatelské činnosti, ale vlastně všechny podniky jsou ze zákona povinni odpadové produkty likvidovat!
Zákon č. 185/2001 Sb., známý jako „zákon o odpadech“ ukládá všem podnikatelům zabránit tvorbě odpadů. Pokud to není možné, vzniká povinnost zajistit jejich opětovné využití, popř. ekologickou likvidaci. Některé společnosti mnohdy ale nepodporují třídění odpadu, další opomíjejí vedení evidence. Najdou se i takové firmy, které na odpady využívají městské kontejnery a popelnice. Za uvedené přestupky přitom hrozí pokuta až 10 milionů Kč. A to je částka, která je pro většinu podnikatelských subjektů likvidační!

Odpady a odpadové nádoby

Každý podnikatelský subjekt, výrobna, sklad či dílna by měl být informován o tom, že pokud některá z jeho provozoven vyprodukuje ročně více než 100 tun běžného odpadu (popř. více než 100 kilogramů nebezpečných odpadků), je povinen vést podrobnou evidenci odpadového hospodářství. Živnostenské odpady je nutné ohlásit, zabezpečit před únikem a odcizením, a zajistit jejich likvidaci. Tím se rozumí sjednání svozu odpadů.

Vzhledem k tomu, že podle platné legislativy tedy podnikatelské subjekty nesmí využívat běžné nádoby na komunální odpad, je potřeba vzít v potaz množství odpadků, které společnost týdně vyprodukuje a podle toho zajistit vhodné kontejnery či jiné odpadové nádoby!

Co vše podnikatelům ukládá nový zákon o odpadech?

Podle čísel Statistického úřadu z posledních let se v České republice vyprodukovalo až 26,9 milionu tun odpadků. Z toho 86 %  v různých průmyslových podnicích a výrobních závodech.

Firmám i živnostníkům ukládá zákon povinnost odpadky pokud možno znovu využít. Pokud něco takového není možné, je třeba odpad zpracovat ekologickým způsobem, který by co nejméně zatížil životní prostředí.

 

Tříděním to teprve začíná

V praxi to pro firmu znamená důsledné třídění: vedle papíru, skla a plastů je nutné separovat mj. také kartonové obaly, biologicky rozložitelný odpad, elektrospotřebiče, baterie či nebezpečný odpad.

V důsledku předchozích právních opatření ohledně nakládání s odpady v rámci obcí a dalších předpisů ovlivňujících odpadovou politiku firem máme tedy o třídění slušné povědomí.

Počátkem letošního roku vstoupila v platnost nová legislativa ohledně odpadů a ta vychází z evropských programů týkajících se postupného splňování nových cílů v oblasti odpadů. Nové předpisy reagují zejména na zhoršující se stav životního prostředí.

Těch opatření je pochopitelně celá řada a dotknou se mnoha oblastí lidské činnosti. Zmiňované změny budou mít logicky vliv i na život obyvatel a podniků České republiky. Přitom podle dostupných zdrojů si my Češi jako národ nestojíme v třídění tak špatně. Díky dobré infrastruktuře u nás třídí až 73% obyvatel. K dispozici tu totiž máme 540 000 sběrných nádob, a ač se to nezdá, jejich dostupnost je více než dobrá.

 

Recyklace je další krok

Přestože se první kontejnery na tříděný odpad v ulicích objevily už v roce 1997, cesta k širší recyklaci odpadu nebyla v Česku snadná. O pět let později jsme byli schopni vytřídit pouze dva kilogramy odpadů na osobu za rok.  Dnes už je situace podstatně jiná. Barevné kontejnery nalezneme i v těch nejmenších obcích. Téměř každý třídí, ne vždy ale správně!


Je evidentní, že samotné třídění odpadů svět nespasí. Efektivní recyklace předpokládá vyloučit z odpadu, který putuje na skládku všechny recyklovatelné složky – tj. sklo, plasty, papír, kovy a další. Následné zpracování těchto surovin se poměrně daří. Jiné materiály jsou na tom podstatně hůře.  Jedná se zejména o hliník (například nápojové plechovky), nápojové kartony (tvoří je několik vrstev, ale z nich umíme zatím recyklovat jen papír, ale třeba i PET lahve – třídit je umíme, ale recyklovaný materiál na výrobu nových zatím sami produkovat nezvládá. A nakonec oblečení – úplně recyklovat textilie ještě neumíme. Naštěstí ale přibývá způsobů, jak je udržujeme v oběhu a znovu využíváme.
Výklopný kontejner Azure 300l
Výklopný kontejner Azure 300l
Sada čtyř třídících košů 60l
Sada čtyř třídících košů 60l

Třídění je znakem zodpovědné firmy

Fakt, že se firmy aktivně zapojují do snižování negativních dopadů na životní prostředí, snaží se množství odpadu snižovat jim často dodává na atraktivitě a v mnoha případech může i pomoci k zajímavým klientům a obchodním příležitostem. Dalším správným krokem zajistit správné třídění. Základem úspěchu je dobrá informovanost a motivace všech zaměstnanců!

Doporučeným rozdělením pro odpad ve firmách mohou být stejné kontejnery, jako známe z obcí a měst. Tedy minimálně nádoby na:

Papír - modré koše a kontejnery. Množství papírového odpadu k třídění je při administrativních činnostech obrovské. V průmyslu a spotřebitelském životě se běžně používá okolo 40 forem papíru. Ne vše do příslušných popelnic patří, například bychom se měli vyhnout vhazování křídového a voskovaného papíru! Naopak se sem řadí veškeré skartované dokumenty, kartony a prázdné obaly, noviny, časopisy, sešity.

Plast - žluté odpadkové nádoby a popelnice. Český spotřebitel ročně vytvoří asi 30 kilogramů plastového odpadu a jeho výroba v posledních letech prudce stoupá. Globálně se přitom zrecykluje jen třetina vyprodukovaného množství. Co tedy lze do kontejneru na plastový odpad vhazovat? Samozřejmě PET lahve, polystyren, obaly od pomazánek a jogurtů, igelitky a sáčky. Některé druhy plastů se k recyklaci naopak nehodí. Jde především o výrobky z PVC, gumu a plexisklo nebo molitan. Dále celofán a obaly pro skladování nebezpečných chemikálií.

Barevné a čiré sklo - zelené kontejnery. Skleněný odpad je z hlediska opětovného použití zdaleka nejefektivnější surovinou! Na rozdíl od papíru a plastu téměř nepodléhá degradaci a je tak možné jej recyklovat prakticky donekonečna. Tím se výrazně šetří přírodní zdroje. Při třídění je potřeba důsledně oddělovat barevné sklo od čirého. Kromě lahví a zavařovacích sklenic lze do zelených kontejnerů vhazovat i skleněné tabule.

Zapojte kolegy a zaměstnance, nadchněte je pro společné třídění!

Pouhá existence nádob na tříděný odpad ještě nezaručuje dobré výsledky. Ve větších firmách se jako motivační prvek uplatňuje soutěžení, ať už mezi týmy nebo jednotlivci. Zásadní roli hraje i rozmístění kontejnerů a jejich dostupnost.

Na každé patro pořiďte koše na tříděný odpad, ideálně v reflexních barvách, které přitahují pozornost. Zaměřte se i na baterie nebo tonery! Je dobré vyřadit koše pod pracovními stoly a místo toho pořídit jeden velký koš tam, kde se nacházejí i nádoby na tříděný odpad. Bude to mít pozitivní efekt. Procento tříděného odpadu tím značně zvýšíte, a navíc nebudete plýtvat pytli na odpad!

 

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.
Prosím vyčkejte...