Warehouse report

Warehouse report 2022: Dobré pracovní prostředí je spojeno s vyšší ziskovostí

Co považují manažeři skladů a logistiky za důležité na pracovišti? Kolik toho skutečně vědí o fyzickém pracovním prostředí? A co můžeme očekávat v budoucnu?

Společně se společností Kantar Sifo jsme provedli rozhovory se 400 manažery skladů a logistiky v Dánsku, Norsku, Finsku a Švédsku. Průzkum se týká fyzického pracovního prostředí a obsahuje řadu zajímavých statistik a důležitých poznatků. A nyní si můžete závěry výzkumu přečíst v reportu o stavu skladů!
Žena a muž se baví ve skladu

Ve zkratce:

 • Většina vedoucích skladů nemá dostatečné znalosti o fyzickém pracovním prostředí.
 • Třetina z nich nemá dostatečné vzdělání v této oblasti.
 • V oblasti interiérového designu je velký prostor pro zlepšení.
 • Budoucnost vypadá slibně.

Proto chceme kontrolovat pracovní prostředí

Dobré pracovní prostředí je důležité z několika hledisek. Jde o prevenci pracovních úrazů, špatného zdravotního stavu a nemocí z povolání, ale také o to, aby se nesnižovala produktivita zaměstnanců. Protože v práci trávíme velkou část svého života, je důležité, abychom se cítili pohodlně a aby nám byly poskytnuty vhodné podmínky pro co nejlepší výkon naší práce. 

Pro zajištění dobrého pracovního prostředí je důležité věnovat pozornost věcem, díky nimž se lidé na pracovišti cítí dobře, a rozvíjet je. Proto jsme se v AJ Produkty rozhodli provést průzkum, jak vedoucí skladů a logistiky v severských zemích vnímají fyzické pracovní prostředí a jak s ním pracují. Chtěli jsme lépe porozumět a získat více znalostí o fyzickém pracovním prostředí a zároveň zjistit budoucí potřeby, abychom mohli i nadále poskytovat to, co naši zákazníci požadují.

ZISKOVOST
Zaměstnanci, kteří se cítí dobře, odvádějí lepší práci

Dobrá ziskovost je důležitým aspektem pro každý podnik, protože vytváří podmínky pro dlouhodobě udržitelný rozvoj. Dobrou ziskovost ovlivňuje mnoho faktorů, včetně fyzického pracovního prostředí. Zaměstnanci, kteří se cítí dobře, odvádějí lepší práci. A zaměstnanci, kteří mají správné podmínky, pracují efektivněji.

Myslí si totéž i švédští manažeři skladů? Čtyři z pěti manažerů skladů s tím souhlasí a vidí silnou souvislost mezi ziskovostí a fyzickým pracovním prostředím. Téměř polovina manažerů skladů ve výrobním průmyslu považuje pracovní prostředí za velmi důležité.

Muž stojící před skladovým regálem

Jak důležité je dobré fyzické pracovní prostředí pro ziskovost podniku?

Průzkum ukázal, že většina manažerů považuje dobré fyzické pracovní prostředí za velmi důležité nebo mimořádně důležité, a to bez ohledu na odvětví, ve kterém pracují. Více lidí ve stavebnictví si myslí, že pracovní prostředí je velmi důležité, zatímco v dopravě a skladování a ve výrobě je tento názor přibližně stejný.

ZNALOSTI
Většina švédských vedoucích skladů nemá dostatečné znalosti

Přestože většina vedoucích skladů věří, že pracovní prostředí je důležité pro ziskovost, mnozí z nich mají pocit, že jim chybí znalosti o tom, jak vytvořit dobré fyzické pracovní prostředí. Když se podíváme na rozdíly mezi jednotlivými odvětvími a demografickými skupinami, zjistíme, že pouze 1 ze 6 manažerů v dopravě a skladování se domnívá, že má velmi dobré znalosti o tom, jak vytvořit dobré fyzické pracovní prostředí. Ze zprávy také vyplývá, že čím více zaměstnanců společnost má, tím více znalostí má odpovědný manažer.

Třetina manažerů skaldů nemá dostatečné znalosti

Průzkum také ukázal, že pouze 65 % manažerů skladů a logistiky absolvovalo nějakou formu školení nebo kurzu o fyzickém pracovním prostředí. To znamená, že třetina z nich nemá žádné vzdělání v této oblasti. Až 70 % z nich si v posledních 12 měsících vyhledalo informace o fyzickém pracovním prostředí. Hlavním zdrojem informací je obecné vyhledávání na internetu a informace od Švédského úřadu pro pracovní prostředí.

ZÁVAZEK

Společnosti s větším počtem zaměstnanců častěji hovoří o fyzickém pracovním prostředí

50 % švédských manažerů na průmyslových pracovištích hovoří každý týden s kolegy nebo nadřízenými o fyzickém pracovním prostředí. Společnosti s větším počtem zaměstnanců hovoří častěji a i manažeři, kteří absolvovali nějakou formu školení na toto téma, hovoří častěji o fyzickém pracovním prostředí. Noví manažeři, tedy ti, kteří pracují jako manažeři do pěti let, hovoří o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci častěji než ti, kteří pracují jako manažeři déle.

Jak často hovoří švédští manažeři skladů o fyzickém pracovním prostředí?

V grafu výše vidíte, jak často o tomto tématu hovoří společnosti s různým počtem zaměstnanců. Polovina manažerů hovoří o fyzickém pracovním prostředí každý týden. Zde je zřejmé, že manažeři, kteří jsou zodpovědní za větší skupinu zaměstnanců, hovoří o tomto tématu častěji.

SOUČASNÁ SITUACE
Mnoho řečí, málo činů

Pokud fyzické pracovní prostředí ovlivňuje ziskovost, měly by být podmínky pro zaměstnance optimální. Ale je to tak? Průzkum ukázal, že na pracovišti existuje velký potenciál pro zlepšení a tím i zvýšení ziskovosti - jen několik procent si myslí, že interiér je v současné době velmi dobrý, a více než polovina si myslí, že by mohl být lepší.

Jak kvalitní je interiér vašeho pracoviště?

Téměř polovina vedoucích skladů si myslí, že jejich vybavení a zařízení je poměrně dobré, což vykresluje průměrný obraz stavu průmyslových pracovišť. Pouze 8 % si myslí, že jejich vybavení a zařízení je velmi dobré, což znamená, že je zde značný prostor pro zlepšení.


Oblasti s největším potenciálem pro zlepšení

Průzkum ukázal, že na pracovištích existuje značný prostor pro zlepšení, což může vést i ke zvýšení produktivity. Za oblasti s nejlepšími řešeními jsou v současné době považovány bezpečnost strojů, nakládání s odpady a zdvihací zařízení, zatímco největší potenciál pro rozvoj na pracovišti má snižování hluku, průmyslové rohože a skladovací systémy.

Shrnutí podle AJ Produkty

Je zřejmé, že manažeři chápou, že pracovní prostředí a ziskovost jdou ruku v ruce. Až 93 % z nich uvádí, že fyzické pracovní prostředí považují za velmi důležité. Navzdory tomuto vhledu mají o tomto tématu příliš málo znalostí. Z průzkumu také vyplývá, že více než polovina manažerů o tomto tématu hovoří každý týden, ale většina z nich v této oblasti postrádá školení.


Zpráva o skladu ukazuje, že stávající pracovní prostředí není navrženo tak, aby zaměstnancům poskytovalo co nejlepší podmínky pro kvalitní výkon jejich práce. Vedoucí skladů se shodli, že nejhorší situace je v oblasti snižování hluku, průmyslových rohoží a skladovacích systémů, zatímco nejlepší řešení jsou k dispozici v oblasti bezpečnosti strojů, nakládání s odpady a zdvihacích systémů. Jinými slovy, v současné době existuje na pracovišti značný potenciál pro rozvoj.

 • Pracovní prostředí a ziskovost jdou ruku v ruce.
 • Přesto jsou znalosti skladových manažerů příliš nízké.
 • Dnešní pracovní prostředí není optimálně navrženo.
 • Největší potenciál pro zlepšení mají zvuková izolace, koberce a úložné prostory.
 • Polovina manažerů hovoří každý týden o fyzickém pracovním prostředí.
 • Většina z nich neabsolvovala žádné školení na toto téma.
 • Existuje ochota ke změně.

Usnadníme vám život

Ve společnosti AJ Produkty máme celou řadu produktů, které mohou pomoci zlepšit tyto oblasti vývoje. Víme, že hluk na pracovišti může vést k bolestem hlavy a špatné výkonnosti. Víme, že nesprávné zvedání může vést k trvalým bolestem a následně k pracovní neschopnosti. Víme, že nepořádek a špatné skladování přispívají ke stresu a nižší efektivitě. Proto vytváříme produkty a pomůcky, které mají význam a usnadňují vám práci.

BUDOUCNOST
Zaměření na bezpečnost strojů

Více než 60 % manažerů se domnívá, že fyzická pracoviště se budou i nadále vyvíjet, a věří, že bezpečnost strojů, ergonomie a zvedací zařízení jsou oblasti, které nejvíce potřebují zlepšení. Bezpečnost strojů je na prvním místě v žebříčku - 46 % manažerů uvedlo, že v příštích pěti letech je v této oblasti naléhavě nutný vývoj.

Ergonomie, manipulace a zvedání těžkých břemen jsou v těsném závěsu. To jsou také důležité faktory pro vytvoření pracoviště, kde se zaměstnanci cítí dobře a mohou dobře vykonávat svou práci. Zvedání těžkých břemen se v průzkumu ukázalo jako oblast, kde jsou již k dispozici dobrá řešení. To naznačuje, že některé společnosti mají účinná řešení, ale v budoucnu se budou muset ještě zlepšit.

Budoucnost vypadá nadějně

Ze zprávy vyplývá, že většina manažerů vidí budoucnost pozitivně a velká většina věří, že se pracovní prostředí změní k lepšímu. Ve společnosti AJ Produkty se zabýváme vybavováním a zařizováním pracovních prostor již více než 45 let. Nabízíme přibližně 15 000 produktů pro kanceláře, sklady a průmysl. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.
Prosím vyčkejte...