Váhy do obchodu, skladu a průmyslu

Váhy do obchodu, skladu a průmyslu

Váhy není potřeba nijak zvlášt představovat. Osobní či kuchyňskou váhu nalezneme prakticky v každé domácnosti. V prodejnách se pak běžně setkáváme s obchodní váhou, která se často řadí mezi nezbytné vybavení obchodu. V tomto článku se však více zaměříme na váhy do skladu, dílny, kanceláře nebo jakéhokoli průmyslového prostředí, kde určování hmotnosti hraje důležitou roli.
Váhy se dělí do několika skupin, přičemž každá je vhodná pro jiné použití. V kancelářích nebo například na poště či v archivu bude potřeba trochu jiný typ váhy nežli ve skladu, dílně nebo v obchodu.
Jak tedy správně vybrat takovou váhu, která bude nejlépe odpovídat potřebám Vaší firmy nebo činnosti?

Váhy jako praktický pomocník do průmyslového prostředí

Nejprve je třeba si uvědomit, co budeme vážit a jakou přesnost vyžadujeme. Při vážení pošty nebo balíků budou jistě požadavky rozdílné nežli při vážení těžkých břemen.
Tam si obvykle vystačíme s přesností na kila, ovšem například v laboratorních podmínkách může být i každý gram navíc poměrně dramatický.

Typy vah podle přesnosti

  • Váhy cejchuschopné jsou přesnější a podléhají kontrole Českého metrologického institutu. Podle zákona se rozdělují měřidla na dvě skupiny. Jednak jako tzv. stanovená neboli ověřená tj. cejchuschopná. Zde musí ověření provádět pověřený pracovník ČMI a platí na dva roky. Poté se váha musí nechat ověřit znovu. Takové váhy se pak využívají například v obchodě, kde je na základě zvážené hodnoty stanovena prodejní cena. Občas ověření také sleduje hygiena. Platí to například pro průmyslové kuchyňské váhy potřebné v restauracích či jídelnách.
  • Nestanovená měřidla nebo váhy jsou oproti tomu pouze pracovní nebo kontrolní. U této skupiny vah se provádí kalibrace, což je posouzení odchylek váhy. Kalibrace nevychází ze zákonné povinnosti, ale z interních směrnic firmy, které také stanovují délku její platnosti – zpravidla bývá jeden rok. Takový typ se nesmí využívat k obchodnímu vážení a měla by sloužit opravdu, jak již název napovídá, pouze k vnitřní kontrole. Součástí může být kalibrační list, který uvádí naměřené hodnoty váhy.

Váhy podle kategorie

Kompaktní váhy

- mohou se hodit i do některých kanceláří dle potřeby, ale využívají se především v průmyslu, gastronomii a potravinářství. Kancelářské váhy jsou malé kancelářské doplňky a jsou určeny především pro vážení dopisů či listovních zásilek. Samozřejmostí je jejich použití v bezprašném a suchém prostředí.
Kompaktní průmyslové váhy se obvykle skládají z kovové vážicí plochy a odděleného displeje. Hodí se do dílen, skladů či expedičních oddělení pro balení zboží. Tyto kompaktní průmyslové váhy se používají pro vážení především menších předmětů. Některé typy mají výhodu ve velkém a dobře čitelném displeji, jiné zase v odolnosti vůči agresivnímu prostředí (voda, prach apod.). Existují také váhy s krytím IP65, které jsou určeny právě do vlhkého či prašného prostředí.

Laboratorní váhy

- jedná se o váhy s nejpřesnějším vážením. Jsou určeny do výzkumných center a ústavů, lékáren, laboratoří apod. Výhodou je odolnost proti vnějším vlivům v podobě teplotních změn a jiných rušivých elementů, které mohou přesné měření znatelně ovlivnit.

Plošinové a podlahové váhy

- tyto váhy se doporučují hlavně pro vážení objemnějších břemen, jako jsou palety nebo hotové výrobky. Své uplatnění nachází ve výrobě nebo v logistických firmách při vážení balíků, ale i ve výkupnách barevných kovů, ve sběrných dvorech a podobných provozovnách. Podlahové plošinové váhy neboli můstkové jsou váhy s otevřenou konstrukcí, díky které se nehromadí vážený materiál uvnitř váhy. Tyto můstkové váhy se především osvědčují v potravinářských provozech a obvykle jsou dodávány s přehledným displejem.

Paletové váhy

- jsou, kromě specifických paletových vozíků s přímo zabudovanou váhou, typem váhy určené pro konkrétní prostředí. Jedná se o nízký ližinový typ váhy, který je určen k vážení palet, dlouhého materiálu nebo i k vážení balíků sena. Váha má dobře čitelný široký displej a zabudovanou ochranu proti přetížení zajišťující odolnost a bezpečnost. Praktická může být i funkce počítání kusů, která usnadňuje sčítání velkého množství předmětů.

Počítací váhy

- ty se primárně využívají při evidenci a následném prodeji drobných součástek jako jsou hřebíky, šrouby či etikety. Pomáhají tedy s pracným počítáním, které by jinak muselo být prováděno člověkem. Jejich použití se doporučuje při inventurách.

Závěsné váhy nebo také hákové

- jsou snadno přemístitelné a univerzálně se hodí do různého průmyslového prostředí. Časté využití toho typu váhy bude zejména masném průmyslu. Typickými uživateli jsou například myslivci, kteří mohou zvážit svůj úlovek přímo na místě, stejně jako rybáři, úředníci/kontroloři nebo pracovníci ve zpracovatelském průmyslu.

Zajímavé a praktické funkce vah

Nakonec je třeba zmínit dvě, poměrně praktické a využitelné funkce, kterými jsou dnešní váhy vybaveny. Jedná se o funkci "TARA", která usnadňuje vážení a umožňuje vynulovat váhu i v okamžiku, kdy už je na ni něco položeno. To se hodí například tehdy, když potřebujete zvážit zboží v přepravním obalu – hmotnost obalu můžete jednoduše odečíst od hmotnosti zboží. A dále také funkce "HOLD", která slouží ke zmrazení údajů, jakmile se navážená hodnota ustálí.