Správně rozmístěný kancelářský nábytek i motivovaní zaměstnanci zvyšují ziskovost firmy

Správně rozmístěný kancelářský nábytek i motivovaní zaměstnanci zvyšují ziskovost firmy

Americká studie dokázala, že pro firmu i jednotlivé zaměstnance je důležité, kdo vedle koho sedí u kancelářských stolů. Pokud spolu sousedí ti správní lidé, zvyšuje se jejich produktivita, kvalita práce i profitabilita společnosti.

Kolektiv je pro spokojenost v zaměstnání a tím i pro pracovní výkony zásadní, to ví většina zaměstnanců i nadřízených z vlastní zkušenosti. Zajímavým poznatkem ale je, jak výrazně pracovníky ovlivňuje jeho nejbližší soused.

Jak vybírat zaměstnancům pracovní místa u kancelářských stolů?

Rozsazujete-li pracovníky náhodně a bez konkrétního účelu, možná děláte chybu a ochuzujete se o jejich potenciál v případě, že by vedle někoho jiného podávali lepší výkon.

Efektivním způsobem, jak zvýšit profitabilitu společnosti, může být vytvoření skutečně příjemného a podnětného pracovního prostředí. Podle studie provedené na Harvard Business School ve spolupráci se společností Cornerstone OnDemand hraje zásadní roli právě i rozmístění zaměstnanců na pracovišti.

Výzkumníci sledovali zhruba 2 000 pracovníků v technologické společnosti s kancelářemi v USA i Evropě po dobu dvou let. Rozdělili je do tří skupin podle produktivity a stylu práce:

  • Produktivní: ti zpravidla pracují rychle, ale občas na úkor kvality.
  • Zaměření na kvalitu: takoví zaměstnanci pracují pomaleji, ale zato mnohem pečlivěji.
  • Nespecializovaní: jsou průměrní v produktivitě i kvalitě práce.

Záleží na tom, kdo vedle koho sedí při práci

Výsledky výzkumu jasně ukázaly, že sousední pracovník měl silný vliv na jednotlivé zaměstnance a jejich práci. Nejlepších výsledků bylo dosaženo, když produktivní zaměstnanec seděl vedle souseda zaměřeného na kvalitu. Nespecializovaní pracovníci by zase měli sedět společně. Při tomto nastavení se produktivita zvýšila o 13 % a efektivita pak o 17 %. Pozitivní efekt byl navíc patrný již po krátké době.

Studie také prokázala, že mravnostní přečiny a nevhodné chování se velice snadno přenáší mezi sousedy. Máte-li tedy vytipované zaměstnance, kteří častěji porušují pravidla, pokuste se je izolovat od těch bezproblémových. Podle studie je tedy pro zaměstnavatele důležité rozmístit členy personálu strategicky, obzvlášť v dnešní době open space kanceláří, kde veškerý kancelářský nábytek tvoří většinou nekonečné řady stolů.

Sledujte ale také, jak si sousedící spolupracovníci navzájem rozumí. Nesnažte se k sobě přisouvat kancelářské stoly lidí, kteří se nemají příliš v lásce v naději, že třeba najdou společnou řeč. To se stává málokdy. Proto při vytváření zasedacího pořádku zkuste respektovat i přání zaměstnanců a přistupujte na kompromisy.

Znáte lidi, kteří denně obsazují vaše kancelářské židle?

Základem samozřejmě je, aby zaměstnavatel znal silné a slabé stránky svých zaměstnanců. Pouze tak může rychle jednat a případně změnit zasedací pořádek, pokud nastanou potíže. Strategické rozmístění zaměstnanců představuje jednoduchý a beznákladový způsob jak zvýšit profitabilitu firmy.

Vybavení kanceláří