Regály a vybavení skladů? Tomu my na 100% rozumíme!

Regály a vybavení skladů? Tomu my na 100% rozumíme!

Aktivní rozvoj obchodu vedl k tomu, že mnozí podnikatelé, firmy a další instituce čím dál více vyžadují skladování zboží. Nebývalý rozmach internetových obchodů navíc v poslední době zvýšil nároky na logistiku menších a specifických skladových prostor. Efektivní uspořádání skladu je jedním z důležitých faktorů pro dokonalé a spolehlivé fungování podniku.
Sklad je vlastně docela složitá technická struktura určená pro příjem, umístění a skladování zboží, přípravu na spotřebu a následnou dodávku spotřebiteli. Musí ovšem zajistit nejen skladování zásob výrobků, ale také podpořit nepřerušené plnění objednávek obdržených od spotřebitelů.
Může to být jedna místnost, ale také velká hala. Pro zabezpečení optimálního fungování a přehlednosti skladu je třeba zvolit vhodné uspořádání a vybavení. A bez čeho se v žádném skladu neobejdete? V první řadě jsou to vhodně rozmístěné regály.

Sklady pro různé účely

Je potřeba si předem ujasnit, jakou funkci bude sklad plnit. Kritérium funkce skladu patří k jedněm z nejdůležitějších aspektů při rozhodování o umístění skladovacích prostor. Dle oboru podnikání a předpokládaného obratu je pak třeba volit rozměry skladových prostor. Na základě těchto kritérií se obecně dále specifikují různé typy skladů.

  • průmyslové sklady určené pro skladování surovin, polotovarů, obalů, nářadí a hotových výrobků.
  • logistická centra například pro e-shopy jsou distribuční a mají převážně obchodní a spediční charakter.
  • externí poskytovatelé nabízející širokou škálu služeb spojených skladovacími procesy pro různé společnosti, u nich se navyšuje nutnost poskytnout univerzální zařízení takových prostor.

U regálů více než vzhled hraje roli funkčnost!

Skladové regály jsou zařízení s více vrstvami pro skladování různých výrobků. Na co obecně dbát při jejich výběru? Volte podle prostoru. Kde budete regál používat? Existuje značný rozdíl mezi regálem do skladu, u kterého je vám vlastně jedno, jak vypadá, hlavně že funguje, a regálem pro nablýskaný reprezentativní obchod. U skladových regálů je rozhodujícím faktorem jejich nosnost.

Je logické, že čím těžší předměty budete skladovat, tím větší nosnost regálu potřebujete. Nelze však podcenit rozdíl mezi nosností regálu a nosností jedné police. Jedna věc je, že regál má nosnost 2000 kg, nicméně jednotlivá police může mít nosnost pouze 400 kg. Nosnost ovlivňuje hmotnost celého regálu. Čím větší má nosnost tím těžší zpravidla bude. S lehčími regály se snadněji manipuluje a počítá-li se v rámci konkrétních skladů regály přesouvat, jejich hmotnost bude důležitá.

  • Mezi univerzální regály se řadí klasické skladové regály. Dají se použít pro většinu sortimentu zboží. Jejich základní vlastností je pevná a stabilní konstrukce. Police jsou obvykle uchyceny pomocí háčků ke stojinám, což zaručuje velice snadnou i následnou výškovou přestavitelnost polic.
  • Paletové regály jsou určené k uskladnění materiálu a zboží naloženého a přepravovaného na paletách. Na trhu najdete různé typy, nicméně do skladů se nejčastěji volí vjezdové a průjezdové regály. Tyto druhy umožňují vjezd dopravního vozíku dovnitř regálu a uložení nebo vyzvednutí palety.
  • Konzolové regály jsou určené především pro zboží s atypickým tvarem. Mezi takové zboží patří zejména dlouhý materiál jako tyče, trubky, prkna, koberce nebo profily, které není dost dobře možné uložit v běžných skladových regálech.

Jiné budou potřeby pro velkoobchodní sklady, sklady nábytku či terminály a jiné požadavky pro on-line obchody, které mají svá specifika daná obvykle velkým množstvím menších zásilek a rychlostí jejich odbavení.

V rámci běžného velkoskladu se denně přemisťuje tisíce položek s celkovou hmotností až stovek tun. A při takovém množství velice záleží na ergonomickém vybavení pracoviště, neboť i správné ergonomické uspořádání skladu může zvýšit jeho efektivitu o několik desítek procent! Prostorové optimalizace lze dosáhnout použitím vhodných regálových systémů.
Jejich optimální uspořádání by mělo zajistit nejen spolehlivé uskladnění zboží, ale také přístup k nákladu, jakož i bezpečnost při manipulaci s ním. Účinná práce skladu není možná bez speciálního vybavení, které podporuje vysokou rychlost nakládky a vykládky materiálů. Za tím účelem se ve skladech používají různé stohovače, vozíky, nakladače.
Při vzrůstajícím množství e-shopů roste poptávka po regálových galeriích, které se dají přizpůsobovat specifikám zboží konkrétního internetového obchodu. Případně je lze vyladit pomocí individuálně vyrobených pomůcek pro přehlednější uložení jednotlivých položek. Drobnější skladovací jednotky se ukládají s využitím boxů umožňujících snadný přístup při vychystávání jednotlivých zakázek.

Technické a organizační prostředky při vybavování skladů

V celém procesu zařizování skladových prostor je třeba zohlednit i další okolnosti. Jak již bylo zmíněno, správně vybavený sklad by měl zajistit plynulost dodávek a výdeje daného materiálu a vytvořit optimální podmínky pro uskladnění. Nelze rovněž opomenout zajištění bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany.

Při dodávkách automobilovou dopravou je třeba myslet na dostatečně velký manévrovací prostor před skladovacími prostory a plánovat k němu vhodné příslušenství. Konstrukce objektu musí respektovat volnost a bezpečnost pohybu ve skladu, jedná se zvláště o plánování sloupů a různých zabezpečovacích prvků.

V procesu skladování sehrává podstatnou roli dobře zvolená flotila vozíků a dopravních prostředků. Nejčastěji se jedná o vysokozdvižné vozíky, automatické pojízdné a různé tažné vozíky, jeřáby, kladkostroje, dopravníkové pásy či manipulátory. Volba vhodného transportního prostředku bude záviset na hmotnosti přepravovaného materiálu a výšky, do které bude náklad zvedán.

U malých skladů je optimální použití ručních hydraulických stohovačů, které nevyžadují speciální trénink při práci s nakládáním palety. Při práci s nimi je však stále nutná fyzická síla a nevýhodou je i nízká rychlost. Například zdvihací stoly či některé typy plošin se používají ke spouštění a zvedání malých nákladů do malé výšky s možností rychlé přepravy.
Naproti tomu vysokozdvižné vozíky a různé regálové zakladače, jsou nutné pro velké sklady zařízené regálovými systémy o výšce 4 až 11,5 metrů a omezenou šířkou průchodu mezi jednotlivými regály.

Kvalitní regály pro bezpečnost na pracovišti

Při pořizování vybavení do skladů a zejména regálových systémů je potřeba zajistit si potřebnou dokumentaci ohledně nosnosti regálů. Ačkoliv se může zdát, že při manipulaci s regály nemůže dojít k úrazu, opak je pravdou. Nemusí se jednat jen o nevhodné chování zaměstnanců při práci ve skladu, jako je nepoužívání schůdků při dosahování horních polic. Pády polic bývají většinou způsobeny přetížením nebo špatnou konstrukcí. Pravidelná revize regálů může velkým nepříjemnostem předejít.

Naše vysoce flexibilní regály jsou navrženy přímo společností AJ Produkty, jsou vyhotoveny z velice kvalitních materiálů a splňují veškeré bezpečností požadavky a normy. Pro Vaši firmu navrhneme skladové řešení šité na míru.

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.
Prosím vyčkejte...