Skříně a pevné vybavení

Byggvarubedömningen (BVB) - ekologicky označené výrobky

Abychom vám pomohli stavět udržitelně, nabízíme širokou škálu produktů, které chrání životní prostředí. Mnoho našich výrobků splňuje kritéria hodnocení stavebních výrobků z hlediska obsahu chemických látek a dopadu na životní cyklus. Díky naší práci na vývoji udržitelných produktů si můžete vybrat výrobky, které přispívají k lepšímu životnímu prostředí pro současné i budoucí generace!