Zvýšená pracovní morálka zlepšuje produktivitu

Zvýšená pracovní morálka zlepšuje produktivitu

V práci strávíme okolo 1800 hodin za rok. Spokojení a šťastní zaměstnanci tvoří důležitý základ příjemného pracovního prostředí. Studie ukazují, že zdraví pracovníci jsou kreativnější a inovativnější, což v důsledku ovlivňuje jak úspěšnost firmy, tak i jejich soukromý život. V tomto článku Camilla Saarinen, organizační konzultantka a mentální koučka ve společnosti Quentia, poskytuje cenné rady, jak mohou firmy aktivně vylepšovat pracovní týmy.

Jak zlepšit vztahy zaměstnanců na pracovišti

"Pokuste se pravidelně se osobně stýkat se spolupracovníky. Pokud to z nějakého důvodu není možné, i té nejmenší příležitosti pro setkání s kolegy vždy využijte," říká Camilla.
Prokázaný pozitivní vliv mají i mimofiremní teambuildingové akce. Další aktivity zaměřené např. na řešení problémů také mohou vylepšit soudržnost týmu. Mějte ale na paměti, že někteří zaměstnanci se mimo práci stýkají neradi. "Pro někoho může být účast na teambuildingových akcích přímo stresující. Snažte se tedy tolerovat různé postoje," říká Camilla.

Nemluvte o práci během přestávek

Nezapomeňte, že pracovní morálku můžete vylepšit i v průběhu pracovního dne: ideální příležitostí jsou porady nebo přestávky. Týmového důcha může velmi ovlivnit např. vyhrazení společného času na kávu. S lidmi okolo se budete cítit odpočatější, navíc během přestávky na kávu obvykle myslíme otevřeněji a kreativněji, zde se rodí nápady!
Camilla ovšem doporučuje vynechat pracovní témata. "O přestávce se potřebujeme nabudit a na chvíli zapomenout na práci," připomíná Camilla.

Vnímavost a zvědavost nám umožňují lépe naslouchat

Dobře pracujícího týmu nelze jednoduše dosáhnout zábavou nebo mimopracovními aktivitami. Zásadní roli hraje náš každodenní přístup a chování.
"Zajímejte se o své kolegy. Nepředpokládejte, že pokaždé všechno víte, a nebojte se otupit svou ostražitost," radí Camilla.
Pokud se zajímáme o své kolegy, lépe nasloucháme, zato když si myslíme, že již známe všechny odpovědi, naslouchat přestaneme. Nezapomeňte, že vždy nemusíte být ten nebo ta, kdo všechno vyřeší a nedovolí si mít špatný den. S tímto na paměti se kolegům upřímně otevřete!

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.
Prosím vyčkejte...