Tipy od HR experta pro hybridní kancelář

Tipy od HR experta pro hybridní kancelář

O tom, co to znamená, když mluvíme o hybridní práci, hovoříme s Else-Marie Lång, vedoucí konzultantkou v oblasti lidských zdrojů.

Co znamená pracovat v hybridní kanceláři?

Hybridní práce znamená, že pracujete částečně z domova nebo z jiného vzdáleného místa a částečně z kanceláře. Místa, odkud pracujete, si můžete vybírat a střídat. Hybridní kancelář není otázkou buď, anebo, ale spíše obojího. To, kde se vaše kancelář nachází, se řídí vašimi momentálními potřebami. Někdy je nejlepší pracovat doma, jindy v kanceláři a některé dny třeba v kavárně nebo v co-workingovém prostoru. Hranice mezi fyzickou a digitální přítomností se stírá a výhod je více - od větší svobody a menší nutnosti dojíždění až po nižší nájmy a spokojenější zaměstnance. 

Jaké výhody a problémy přináší hybridní kancelář?

Výhody
Hybridní kancelář poskytuje flexibilitu zaměstnancům i zaměstnavatelům. Zaměstnanci získávají větší svobodu při výběru místa bydliště a pracují, odkud chtějí. Jsou to faktory, které pomáhají vytvářet rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Nižší nároky na pronájem prostor je pozitivní i pro náklady firmy.

Schopnost nabídnout určitý druh flexibility bude požadavkem pro společnosti, které chtějí být atraktivním a konkurenceschopným zaměstnavatelem. Možnost vybrat si místo, kde chcete pracovat, je pro mnoho lidí při hledání nového zaměstnání důležitá. To znamená, že nyní můžete nabírat spolupracovníky z celé země, dokonce i z celého světa.

Výzvy
Výzvou je zapojení všech bez ohledu na to, kde se zaměstnanci fyzicky nacházejí. Zavést dobré rutinní postupy pro komunikaci a rozhodování. Ale také zajistit spolehlivou technologii, aniž by se ztratily důležité sociální části.

Důležitá je i IT bezpečnost. S nárůstem hybridní práce je důležité neopomenout tyto otázky.

Výzkumy ukazují, že hrozí riziko, že mzdy a benefity dostanoun jen ti, kteří jsou v kanceláři, protože jsou pro manažera i zaměstnance viditelnější. Dbejte na to, aby se s žádným spolupracovníkem nezacházelo odlišně.

Závislost a duševní onemocnění se hůře odhalují, pokud zaměstnanec není nepřetržitě v kanceláři.

Úloha manažera se bude měnit s tím, jak se budou vyvíjet způsoby práce. Je třeba se odvážit upustit od kontroly a mikromanagementu, ale mít jasné zásady, jak má být práce vykonávána.

Manažer se stane spíše moderátorem týmové práce než někým, kdo kontroluje a řídí. Je důležité být mimořádně otevřený, když se nepotkáváte s každým denně, ale nezapomínejte, že je to individuální.

Jak byla hybridní práce interpretována? (z domova, odkudkoli chcete, flexibilita pracovní doby)

Hybridní práce není něco úplně nového, ale v dnešní době je více akceptována. Znamená to, že zaměstnanci pracují několik dní z domova nebo odjinud a několik dní v týdnu z kanceláře.

Bez ohledu na pracoviště by měla platit stejná pravidla, rutina a zásady. Pokud tomu tak není, měla by být uzavřena dohoda pro každý případ zvlášť.

Váš nejlepší tip pro hybridní práci?

Mít dobře promyšlený plán!

Vedoucí a zaměstnanci musí projít podmínky a vzájemně formulovat dohodu o hybridní práci a o tom, co z ní vyplývá. Definujte hybridní kancelář, jak často musíte být v kanceláři, co platí při hlášení nemoci, jak zajistit, aby nebyl každý k dispozici "pořád", jak zajistit, aby se všichni zapojili, jak a co v kanceláři dělat atd.

Vedoucí a zaměstnanci mají společnou odpovědnost za to, že na různých pracovištích bude vyhovující pracovní prostředí, IT zabezpečení atd. Dbejte také na pojištění.

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.