Strategie pro home office

Strategie pro home office

Díky strategii domácí kanceláře můžete vytvořit lepší podmínky a zásady pro své podnikání a přizpůsobit je způsobu práce, který vyhovuje vašemu podnikání. Vytvořili jsme jednoduchou šablonu s krátkým popisem, kterou můžete použít jako vodítko pro vytvoření vlastní strategie práce z domova pro vaši firmu.

Úvod

Stručně popište, proč byla tato strategie vytvořena pro váš podnik. Definujte, co je to práce na dálku, a vysvětlete, proč jste se rozhodli pro práci na dálku.

Účel a cíle strategie

Vysvětlete účel a cíle své strategie práce na dálku a vysvětlete, na čem je vaše strategie založena. Popište, jak bude strategie ve vaší společnosti využívána, na koho se vztahuje, jak mají zaměstnanci pracovat a jak budou v případě potřeby spolupracovat.

Základní informace

Popište klíčové prvky strategie, například: změna pracovních metod po pandemii, přehodnocení efektivity práce, lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem atd.

Pokyny a doporučení pro home office

Podrobně popište pravidla a pokyny, které se vztahují na home office ve vaší společnosti. Jaká jsou očekávání od vás jako zaměstnavatele vůči vašim zaměstnancům a naopak? Měli byste zahrnout pokyny týkající se pracovní doby, procesů, vhodných pracovních míst, schůzek, spolupráce s kolegy, technického vybavení, zdraví a dalších oblastí, které považujete za důležité. Zde by mělo být jasně uvedeno vše, co od svých zaměstnanců očekáváte, že budou nebo nebudou dělat. Měli byste také jasně uvést, co jako zaměstnavatel můžete poskytnout.

Pokyny a doporučení pro bezpečné pracovní prostředí

Co můžete svým zaměstnancům nabídnout, abyste jim zajistili dobré pracovní prostředí při práci z domova? Kde je hranice mezi prací a volným časem? Jak sledujete spokojenost a výkonnost zaměstnanců?

Hodnocení a následná opatření

Vysvětlete, jak budete sledovat dodržování této strategie, abyste vyhodnotili její účinnost a zajistili, že ji budou zaměstnanci i vedoucí pracovníci dodržovat.

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.