Certifikace kvality a ochrany životního prostředí
SVANEN
NORDIC SWAN ECOLABEL
Nordic Swan je oficiální severský certifikát ochrany životního prostředí s vysokými požadavky na řadu věcí od obsahu, používání chemických látek, emise do ovzduší, vody a půdy až po spotřebu energie a zdrojů. Nábytek splňuje přísné požadavky společnosti Swan na materiály, kvalitu a funkčnost a celý výrobní řetězec od těžby v lese až po hotový výrobek a recyklaci.
MÖBELFAKTA
MÖBELFAKTA
Möbelfakta je certifikát udržitelnosti v nábytkářství. Požadavky na certifikát jsou rozděleny do tří oblastí: kvalita, životní prostředí a společenská odpovědnost. Požadavky na kvalitu znamenají, že nábytek splňuje uznávané evropské a mezinárodní normy s cílem zajistit pevnost, funkčnost a bezpečnost nábytku. Požadavky na ochranu životního prostředí zajišťují, že materiály použité v nábytku jsou získávány s důrazem na obsah chemických látek, emise a udržitelné lesní hospodářství, ale také, že proces výroby je sledovatelný a jeho dopad na lidi a životní prostředí je minimalizován. Sociální požadavky se vztahují na všechny části dodavatelského řetězce, kde se nábytek a jeho součásti vyrábějí, což znamená, že jako výrobce nábytku máme kontrolu nad vlastními operacemi a identifikujeme a provádíme analýzy rizik našich subdodavatelů.
BYGGVARUBEDÖMNINGEN
BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Byggvarubedömningen je systém hodnocení, který má pomoci stavebnímu a realitnímu sektoru při výběru stavebních materiálů, které přispívají k udržitelnému rozvoji. Hodnocení stavebních materiálů se skládá ze dvou částí, a to hodnocení obsahu chemických látek a aspekty životního cyklu, jako jsou obnovitelné materiály, emise, recyklace a opětovné použití. Každé kritérium se hodnotí zvlášť a poté se zvažuje dohromady, aby se vytvořilo celkové hodnocení. Toto hodnocení může být doporučeno, přijato nebo vyloučeno, což je znázorněno zeleným, žlutým nebo červeným symbolem. Posouzením stavebních materiálů se zkontroluje dokumentace a obsah každého výrobku a zadavatel se pouze ujistí, že úroveň posouzení splňuje jeho požadavky.
Svanen30310075
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
Svanen30310078
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
Svanen30310083
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
Svanen30310084
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
Svanen30310107
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
EPD
En Miljöproduktdeklaration (EPD) är ett dokument som ger information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Det inkluderar vanligtvis detaljer om produkten miljöprestanda, såsom energiförbrukning, växthusgasutsläpp, vattenanvändning och andra relevanta miljöfaktorer. EPD används för att kommunicera transparent och standardiserad miljöinformation till konsumenter, företag och andra intressenter, vilket underlättar informerade beslut om produkter och deras hållbarhet.