Drátěné dělicí stěny

Galvanizované stěny k oddělení skladů materiálu, ohrazení výrobních technologií apod.
Od

Jednokřídlé, dvoukřídlé a posuvné dveře k drátěným dělicím stěnám.

Od
Sloupky k drátěným dělicím stěnám, ve třech velikostech.
Od